Наукові записки: Випуск 10, 2000

Наукові записки: Випуск 10, 2000

Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2000. – 256 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 10/.
ISBN 966-02-1496-0

Збірник наукових статей, в яких висвітлюються проблеми історії та культури українського єврейства, україно-єврейських взаємин. Крім цього збірник містить матеріали, присвячені формуванню української національної ідеї та міжетнічних взаємин у різні історичні періоди на теренах України.

 

ЗМІСТ

 • Андрусишин Богдан. Західні українці у державному апараті УНР
 • Бевз Тетяна. До питання про національну ідею
 • Рафальський Олег. Процеси культурної самоорганізації національних меншин в Україні на сучасному етані. (Історіографічний аспект)
 • Беренштейн Олег. “Инспекция Минухина” (ІІ-ХІ. 1921 г.) и проблема “Первичной советизации” евколоний юга Украины. (Анализ источников)
 • Галенко Олександр. Етнодемографічна ситуація в Криму XVI ст. Кілька історичних аргументів для політичних дискусій довкола Криму
 • Герасимова Инна. Отношение правительства Беларусской Народной Республики к еврейским погромам в Беларуси. 1920–1921 гг.
 • Гриневич Владислав. Радянська влада та євреї Північної Буковини: до проблеми взаємовідносин у першій половині 1944 p.
 • Гусєв Віктор. До питання про стан та джерела вивчення бундівського руху в Україні
 • Заремба Олександр. Єврейська культура періоду національно-визвольних змагань в Україні (1917–1920)
 • Заремба Олександр, Носова Світлана. Питання міжетнічних взаємин на сторінках єврейської преси Латинської Америки
 • Козерод Олег. З історії боротьби з антисемітизмом в Україні в 1920 роки
 • Макаренко Наталія. Політико-правове поле розвитку культурного життя євреїв в кінці XIX – на початку XX ст.
 • Найман Олександр, Огульчанський Юрій. На шляху до міжетнічного порозуміння й толерантності.
 • Орлянський Володимир. Євреї в переселенській політиці радянської держави в міжвоєнний період
 • Погребинська Ірина. Погроми в Польщі, Галичині та українське єврейство
 • Подольський Анатолій. Єврейська громада Бершаді в період Другої світової війни
 • Сандалюк Олег. Християнський екуменізм як спосіб досягнення міжконфесійного миру в Україні
 • Сотниченко Володимир. Єврейське землеробство в Україні: деякі аспекти історичного досвіду
 • Туров Ігор. Іудаїзм та євреї у Хозарському каганаті
 • Циганкова Елла. Деякі дослідження з тюркології в Україні. Фрагменти історії
 • Чернова Любов. “Усьому свій час і свій строк…”. (Хронотопія іудаїзму)
 • Щербенко Едуард. Природа тоталітарної мови
 • Ярош Оксана. Жіночі об’єднання України як суб’єкти державотворення кінця XX століття. (Проблеми та перспективи)