Наукові записки: Випуск 14, 2000

Наукові записки: Випуск 14, 2000

Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2000. – 246 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 14/.
ISBN 966-02-1869-9

Збірник науково-публіцистичних статей, в яких досліджуються проблеми соціально-економічного, політичного, національно-культурного і духовного розвитку етнічних груп України у XVIII – XX століттях.

ЗМІСТ

 • Левенець Юрій. Суспільно-політичний та ідеологічний аспект поняття “парадигма”
 • Галенко Олександр. Автохтонність як політична та наукова проблема Криму
 • Макаренко Наталя. Передумови переселення та політико-правове поле розвитку німецької етнічної групи в Україні в кінці XVIII – на початку XX ст.
 • Бабійчук Володимир. Польський фактор в освіті Волині в першій половині XIX століття
 • Поліщук Юрій. Етнічний склад населення Волині у другій половині XIX – на початку XX століття
 • Горбань Тетяна. Німецькі колонії Півдня України в добу національно-демократичної революції
 • Бату Алтан Мубейїн. Міграція кримських татар у Туреччину в XX ст. в світлі нових джерел
 • Красножон Неоніла. Шкільна освіта національних меншин України (1944-1953)
 • Козерод Олег. Історія євреїв України в роки непу: історіографія проблеми (1921-1925 pp.)
 • Гриневич Владислав. Українські німці в період другої світової війни (1939-1945 pp.)
 • Нагірний Володимир. Політизація російської етнічності в Україні: спроба організаційного оформлення
 • Калакура Олег. Польська етнічна група в процесі становлення громадянського суспільства в Україні
 • Котигоренко Віктор. Мовний конфлікт в Україні: стереотипізація взаємосприйняття.
 • Рафальський Олег. Історіографічні нотатки про політико-правове становище національних меншин у 1917-1920 роках
 • Войналович Віктор. Українська Греко-Католицька Церква і радянська держава: передумови Львівського псевдособору 1946 p.
 • Ярош Оксана. Структуризація жіночих організацій України