Наукові записки: Випуск 15, 2001

Наукові записки: Випуск 15, 2001

Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2001. – 294 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 15/.
ISBN 966-02-2088-х

Збірник сформований за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції "Національно-культурне відродження і державотворчий процес в Україні: надбання та перспективи", що відбулася 28 березня 2001 року в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України.

ЗМІСТ

Фельдман Олександр. Вступне слово учасникам конференції

Розділ І. Етнокультурна поліфонія українського суспільства: організаційні форми, актуальні проблеми розвитку
Курас Іван. Українське суспільство на рубежі століть
Резніченко Світлана. Основні тенденції та актуальні проблеми розвитку національностей в Україні
Нагорна Лариса. Криза національної ідентичності: фактори поглиблення, шляхи подолання
Шкляр Леонід. Національна ідея в полікультурному просторі України
Лановенко Олег. Соціокультурні чинники формування міжетнічної толерантності в Україні
Вусатюк Олег. Монокультурна “толерантність” в Україні: соціокультурні підвалини
Обушний Микола. Сутність і межі суверенітету національних меншин
Новиченко Микола. Розвиток релігійної самобутності національних меншин в незалежній Україні
Кривицька Олена. Етноконфліктний потенціал полікультурного суспільства
Кирюшко Микола. Громадське, суспільно-політичне та релігійне життя волзьких татар в Україні
Гецко Юрій. Україна – держава на стику цивілізацій: проблеми і перспективи розвитку
Горбань Тетяна. Динаміка розвитку етнонаціональної структури регіонів України
Рафальський Олег. Новітні історико-етнологічні дослідження життєдіяльності національних меншин України
Лойко Лариса. Особливості міжнаціональних відносин в умовах мегаполісу (на прикладі М.Харкова)
Щербина Ірина. Іноземні інвестиції як фактор формування міжетнічної стабільності в Слобідській Україні
Фольварочний Ігор. Етнокультурна поліфонія в Чернівецькій області
Емшанов Александр. Проблемы развития русского движения на Закарпатье: прошлое и настоящее
Сєрова Ірина Міжнародна міграція у сучасному світі: етнічний аспект
Ветрова Стэлла. Воспроизводство населения поликультурного государства: проблемы развития и диапазоны регуляции
Цибрій Андрій. Політичні чинники етнодемографічного розвитку Українського Приазов’я у 90-х pp. XX ст.
Гусак Раїса. Дослідження музичного фольклору етносів – складова державотворчого процесу в Україні

Розділ II. Політико-правовий статус національних меншин в Україні
Євтух Володимир. Урядові та громадські організації у системі етнополітичного менеджменту України
Товт Михайло. Проект Концепції державної етнонаціональної політики -міжнародно-правовий вимір
Картунов Олексій, Муцький Петро. Основні теорії та парадигми етнополітичних прав
Васильєва Ірина. Сучасні конфлікти етнокультурних систем
Маруховська-Картунова Ольга. Пошуки цивілізованих шляхів і методів запобігання ескалації та розв’язання етнополітичних конфліктів
Котигоренко Віктор. Компроміс у міжетнічних взаєминах: пошук правової формули в сучасній Україні
Фесенко Владимир. Влияние процессов глобализации на политико-правовой статус национальных меньшинств в Украине
Клинченко Тетяна. Мовні права національних меншин у загальнонаціональному контексті
Рябошапко Леонід. Договірно-правова база забезпечення прав національних меншин в Україні
Волошин Юрій. Актуальні питання визначення дефініції національно-культурної автономії у вітчизняному законодавстві
Макаренко Наталя. Забезпечення прав національних меншин у сфері суспільно-політичного життя
Гроут Генрих. Фольксрат немцев Украины как высшая форма общественной самоорганизации немецкой диаспоры в Украине. Опыт первых четырёх лет существования
Фєтєску Анатолій. З досвіду роботи Молдовської національно-культурної Асоціації
Нагірний Володимир. Російська етнічна група України: форми політичної організації
Штепа Сергій. Етнонаціональна проблематика в передвиборчих платформах політичних партій України (досвід 1998 року)

Розділ III. Роль засобів масової інформації у забезпеченні міжетнічної толерантності
Ожеван Микола. Міжетнічна толерантність у контексті проблем інформаційно-психологічної безпеки України
Храмов Василий. Роль государственной политики информатизации в условиях глобализации: информационный ресурс национальных меньшинств Украины
Леонов Олександр. Імідж України у дзеркалі російських електронних ЗМІ
Проценко Олександр. Засоби масової інформації: примус до конфлікту чи “дереалізація зла”
Калакура Олег. Українська полонія в контексті українсько-польських відносин очима сучасної центральної та місцевої преси
Найман Олександр. Де-юре і де-факто. Протидія розпалюванню міжнаціональної ворожнечі в деяких виданнях України
Шкубуляни Елена. Ресентимент в сфере межэтнических отношений
Васильєв Георгій. Проблеми інформаційного обміну прикордонних областей, на прикладі харківського регіону
Гриневич Елена. Актуальные проблемы сотрудничества Николаевского областного музея и Совета национальностей Николаевской области
Мовчан Олександр, Первак Віктор. Формування особистості студента – культурологічний аспект (Досвід Київського медичного інституту УАНМ)
Підсумковий документ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Національно-культурне відродження і державотворчий процес в Україні: надбання та перспективи”(Київ, 28 березня 2001 p.)