Наукові записки: Випуск 16, 2001

Наукові записки: Випуск 16, 2001

Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2001. – 394 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 16/.
ISBN 966-02-2162-2

У збірнику подано матеріали про політичну систему України, вірогідні напрями її реформування на сучасному етапі. У цьому контексті аналізуються теоретичні та прикладні аспекти становлення в Україні інститутів правової держави і громадянського суспільства. Розглядаються актуальні політологічні проблеми. Окремий розділ присвячено місцю України у сучасному геополітичному просторі. Виділена рубрика, що стає традиційною, "Студії молодих науковців".

ЗМІСТ

Слово до читача

Розділ І. Громадянське суспільство: теоретичний і прикладний контекст
Курас Іван. Між авторитарним минулим і демократичним майбутнім
Рудич Фелікс. Політична система України: тенденції реформування, становлення інститутів громадянського суспільства
Дергачов Олександр. Деякі соціальні та політичні проблеми формування громадянського суспільства в Україні
Щедрова Галина. Громадянське суспільство в сучасній Україні в пошуках свого визнання
Пахарєв Анатолій. Політичні партії перехідного періоду – важливі інститути становлення громадянського суспільства
Барановський Фелікс. Демократизація політичних відносин і розвиток громадянського суспільства в Україні – найважливіші чинники формування ефективної економічної політики
Некряч Анастасія. Розвинене місцеве самоврядування – важлива складова громадянського суспільства (з досвіду Суворівського району Херсонської області)
Чиналиев Улукбек. Особенности формирования гражданского общества в Кыргызской Республике
Воронов Ігор. Теоретико-прикладні питания народовладдя в сучасній Україні
Стояцький Михайло, Новоскольцева Людмила. Модель самоврядування в Україні в порівнянні з досвідом деяких європейських країн: політико-правовий контекст
Зеленько Галина. “Польський сценарій” для України крізь призму функціонування органів місцевого самоврядування
Кравченко Тамара. Сучасна сім’я як інститут громадянського суспільства: реалії, проблеми
Кирюшко Микола. Церква і проблеми формування громадянського суспільства і України
Піскорський Олександр. В’ячеслав Липинський і проблеми українського державотворення в “Нарисі програми УДХП”
Приходько Сергій. Моделі політичної системи в українській соціально-політичній думці XX ст.

Розділ ІІ. Актуальні проблеми політології
Рибачук Микола. Політичні партії в Україні: правова регламентація
Щербенко Едуард. Тоталітаризм і складність сучасної цивілізації
Балабан Ростислав. Як будувати успішну націю
Денисенко Валерій, Мельнікова Наталія. Демократичні виміри соціальної системи
Кононенко Наталя. Ризики модернізаційного процесу в сучасній Україні
Ляшенко Тетяна. Вектори соціального розвитку: шляхи української трансформації
Котигоренко Віктор. Етнічні цінності у міжетнічних конфліктах
Токовенко Вікторія. Особистісний потенціал політика як передумова ефективного політичного керівника

Розділ III. Україна в сучасному геополітичному просторі
Рудич Фелікс. Магістральні вектори сучасної української зовнішньої політики: спроба політологічного аналізу
Бойко Оксана. Зовнішній імідж України в світлі англомовної преси
Ковальова Олена. Європейський простір безпеки й інтеграційні зусилля України

Розділ IV. Студії молодих науковців
Галушко Маргарита. Формування соціальної держави та інститутів громадянського суспільства в Україні
Шурдукова Ірина. Громадянське суспільство: пошуки відкритості
Брехаря Світлана. Мотиваційні моделі владного процесу
Демченко Наталя. Політична соціалізація особи та ідеологія: межі взаємовпливу – політологічний аналіз
Звірковська Вікторія. Парламентаризм як предмет теоретико-методологічного дослідження
Біденко Сергій, Семченко Олександр. Проблеми використання Інтернету виборчих кампаніях (Уроки виборів Президента України 1999 року)
Масненко Віталій. Українсько-тюркський історико-науковий діалог у контексті національної ідентифікації 1920-х років.