Наукові записки: Випуск 17, 2002

Наукові записки: Випуск 17, 2002

Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2002. – 253 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 17/.
ISBN 966-02-2222-X

Збірник містить наукові статті, в яких висвітлюються проблеми історії та культури українського єврейства, україно-єврейських взаємин. Окремі статті присвячені історії науки, етноконфесійним відносинам тощо.

ЗМІСТ

 • Беренштейн Леонід. Геополітичні аспекти життєдіяльності етносів у сучасній Україні
 • Беренштейн Олег. Єврейська субпопуляція Нового Пікова в межичасі між переписами 1897 і 1920 років (до постановки питання)
 • Вайнтруб Ірина. Особистість, її статус та спосіб існування у Вічності: компаративістський аналіз сакральних моделей авраамітської та далекосхідної коаліцій цивілізацій
 • Гон Максим. Додаткові вибори 1930 року на Волині: енополітичний аспект
 • Гусєв Віктор. Національна програма Бунду: де і як закладати основи самоврядування євреїв?
 • Єлисаветський Стер. Голокост і трагедія Бабиного Яру у світлі сучасної літератури
 • Кирюшко Микола. Папа Римський Йоан Павло ІІ і формування сучасного ставлення Католицької Церкви до єврейського народу
 • Клинченко Тетяна. Бабин Яр у контексті формування громадянського суспільства в Україні
 • Ковба Жанна. Церква і костьол у Східній Галичині у роки “остаточного вирішення єврейського питання”
 • Козерод Олег. Боротьба радянської влади проти вживання мови іврит в Україні: 1921-1929 рр.
 • Кучер Володимир. Трагедія Бабиного Яру в контексті нацистського окупаційного режиму в Україні в роки війни
 • Погребинська Ірина. Єврейська національна автономія та діяльність Національного Секретаріату в Україні (1918-1919 pp.)
 • Подольський Анатолій. До проблеми формування міжетнічної толерантності в сучасній Україні (на прикладі дослідження та викладання історії Голокосту)
 • Поліщук Юрій. З історії Житомирського рабинського училища
 • Туров Ігор. Деякі гіпотези щодо становлення хасидського віровчення
 • Феллєр Мартен. Україноюдаїка – перспективи розвитку наукового напряму
 • Циганкова Елла. Сходознавчі установи в Україні за радянських часів. Від створення до знищення
 • ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ