Наукові записки: Випуск 18, 2002

Наукові записки: Випуск 18, 2002

Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2002. – 309 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 18/.
ISBN 966-02-2566-0

Збірник містить наукові статті, в яких висвітлюються проблеми етнополітичної історії України, аналізуються різні політичні системи, в яких довелося функціонувати українству впродовж декількох століть. Предметом аналізу стали Литовсько-Польський період, Гетьманщина, часи перебування українських земель у складі Російської та Австро-Угорської імперій, доба Української революції 1917–1920 pp., радянський період і сучасний розвиток України.

ЗМІСТ

 • ПЕРЕДМОВА
 • Бевз Тетяна. Політична система суспільства: теоретичні й практичні аспекти на прикладі України
 • Кривошея Володимир. Органи управління Речі Посполитої, Гетьманщини і Запорізької Січі (до порівняльної характеристики)
 • Яремчук В’ячеслав. Українці в політичній системі Австро-Угорщини (друга пол. XIX – поч. XX ст.)
 • Добржанський Олександр. Буковинська крайова влада і українці в другій пололовині XIX – на початку XX століть
 • Бевз Тетяна, Яремчук В’ячеслав. Феномен української еміграції кінця XIX – початку XX ст. (за матеріалами Ю.Бачинського)
 • Щербак Надія. Дискусії про шляхи вирішення національного питання в Російській імперії на початку XX ст.
 • Солдатенко Валерій. Українська революція й пошук зовнішньополітичних орієнтацій УНР
 • Гошуляк Іван. До питання про формування території УНР доби Центральної Ради
 • Любовець Олена. Становлення та розвиток багатопартійності в Україні в період Центральної Ради
 • Руба Павло. Відображення в періодичній пресі створення та українізації армії у 1917 р.
 • Проданюк Федір. Особливості формування гетьманської концепції побудови Української держави ( 29 квітня – 14 грудня 1918 року)
 • Гошуляк Андрій. До питання про створення і функціонування Директорії
 • Савчук Борис, Солдатенко Валерій. Союз Української галицької армії з більшовиками у січні – квітні 1920 р.
 • Марчук Микола. Національне реформування освіти в роки української революції: від мовної українізації до українознавчого змісту
 • Пономаренко Алла. Політична культура як елемент політичної системи суспільства (3 історії розвитку українського театрального мистецтва в 1917-1918 pp.)
 • Горєлов Микола. Монархічні ідеї В. Липинського і концепції європейських “правих” в Європі у 1920 роках (порівняльний аналіз)
 • Собачко Ольга. ВАПЛІТЕ в літературно-політичних процесах 20-х років
 • Кучер Володимир. Радянський партизанський рух у початковий період війни: воєнно-політичний вимір
 • Веденеєв Дмитро. Погляди ОУН (Б) на місце органів безпеки у структурі Української самостійної держави (1940 – 1941 pp.)
 • Пономарьов Анатолій. Чинники права системи державного управління
 • Мельниченко Віктор. Система виборів до парламенту України: сучасний стан, проблеми, перспективи
 • Ганжуров Юрій. Законотворча діяльність парламенту: джерелознавча критика та систематизація документів
 • Біденко Сергій. До проблеми ідейної консолідації українського суспільства.
 • Котигоренко Віктор. Етногрупові домагання матеріальних ресурсів (конфліктологічний аспект)
 • Кирюшко Микола. Мусульмани у незалежній Україні: політологічний дискурс
 • ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ