Наукові записки: Випуск 2, 1997

Наукові записки: Випуск 2, 1997

Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут національних відносин і політології, 1997. – 142 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 2/.
ISBN 966-02-0197-4

Збірник містить статті з історіографії та етнополітичної історії України, проблем національної освіти, деяких аспектів юдаїки.

 

ЗМІСТ

 • Валерій Солдатенко. Історіографічний доробок лідерів української революції в сучасних оцінках державотворчого досвіду 1917–1920 pp.
 • Володимир Устименко. Проблеми державного устрою в програмах українських національних партій- 1900–1917 pp.
 • Іван Гошуляк. Революція і українська державність 1917–1920 pp.
 • Тетяна Бевз. Центральна Рада – чинник української національної державності
 • Петро Захарченко. Вільне козацтво: ідея, чин, державний поступ
 • Володимир Кривошея. Етнічний склад української козацької старшини (1648–1782)
 • Сергій Приходько. Теорія еліти у спадщині В.Липинського (історіософічний аспект)
 • Орест Красівський. Проблема Східної Галичини на Паризькій мирній конференції 1919–1920 pp. в контексті польської зовнішньої політики
 • Віталій Перевезій. Греко-католицька церква та просвітницький рух українців Галичини в 20–30-ті роки XX ст.
 • Олег Калакура. Польська меншина в Україні на тлі політики войовничого атеїзму 20–30 pp. XX ст.
 • Олег Беренштейн. Дослідження з юдаїки в країнах СНД та Східної Європи: тенденції, динаміка, перспективи.
 • Олександр Заремба, Ірина Погребинська. Пост-традиційні політичні рухи і єврейський месіанізм.
 • Федір Грицюк. Пацифікація і західноукраїнська школа у міжвоєнній Польщі
 • Степан Сворак. Освітня політики в контексті етнополітики ЦК КП(б)У в західноукраїнських землях у перші повоєнні роки (1944–1953 pp.)
 • Ігор Звірковський. Проблеми освіти в контексті українсько-російських взаємин (90-ті роки)
 • Анатолій Подольський. Рада Європи і проблеми викладання історії: пошуки шляхів розвитку
 • Борис Андресюк. Проблеми місцевого самоврядування в посткомуністичній Україні
 • Ольга Собачко. Г.Епік у контексті “ваплітянської” сатири
 • Ростислав Балабан. Порівняльний аналіз проектів закону про вибори, поданих народними депутатами України 1996 року
 • Наталія Кононенко. Інститут президентства у країнах з парламентською формою правління (на прикладі ФРН)