Наукові записки: Випуск 21, 2002

Наукові записки: Випуск 21, 2002

Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2002. – 319 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 21/.
ISBN 966-02-2611-Х

Тематика пропонованого збірника охоплює коло питань, що належать до сфери політичного розвитку України та етнополітичної ситуації на її теренах, зокрема становлення української поліетнічної нації, державної етнонаціональної політики, вирішення проблем мігрантів та депортованих у минулому народів, впливу етноконфесійних відносин на політичну ситуацію у країні.

ЗМІСТ

І. ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Шкляр Леонід. Політична реформа в Україні: концептуальний аналіз
Рибачук Микола. Вибори 2002 року: гарантії діяльності політичних партій, виборчих блоків політичних партій
Гарань Олексій. Соціалістична партія України між виборами 1999 – 2002 pp.: еволюція, проблеми, перспективи
Логвиненко Олексій. Оцінка демократичних процесів в Україні політичними лідерами як суб’єктами регіональної еліти
Нова Андрій. Інституалізація і політизація організованої злочинності
Воронов Ігор. Соціальні трансформації українських засобів масової інформації в процесі створення правової, демократичної держави
Бабієва Аліна. Феномен неградиційного політичного насилля

II. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ: МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ

Нагорна Лариса. Проблема двокультурної ідентичності українців у контексті політичної антропології
Масненко Віталій. Поступ української історичної думки у контексті зростання національної свідомості на Наддніпрянщині 1905 – 1907 рр.
Рафальський Олег, Рєзнік Віктор. Еволюція політичних поглядів Д. Донцова у передреволюційний період
Лісничук Олесь. Кордони України як суспільно-політичний феномен в часовому, просторовому і смисловому вимірах
Медвідь Федір. Українська модерна нація: витоки, ґенеза та деякі проблеми консолідації

III. ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА: УКРАЇНСЬКИЙ І СВІТОВИЙ ДОСВІД

Маруховська Ольга. Періодизація еволюції етнополітичних конфліктів (новий концептуальний підхід)
Кривицька Олена. Розв’язання етнополітичних конфліктів: практика СНД
Татаренко Тетяна. До питання про визначення міжетнічної соціокультурної дистанції
Майборода Олександр. Факторний фон міжетнічних відносин і етнополітична практика в Україні (1991 – 2001 pp.)
Котигоренко Віктор. Політичні причини етноконфліктних ситуацій у спектрі кримського досвіду
Крушинський Вадим. Великобританія і Договір Ніцци в контексті розширення Європейського Союзу
Макар Віталій. Динаміка професійної зайнятості представників української етнічної групи Канади
Гриценко Олена. Етнічна преса в етнонаціональному відтворенні української діаспори
Иванова Светлана. Патриотизм в системе гражданских ценностей современного российского общества
Щербенко Едуард. Мова тоталітарного суспільства

IV. ПРОБЛЕМИ МІГРАЦІЇ

Малиновська Олена. Міжнародне співробітництво у сфері захисту біженців: УВКБ ООН та Україна
Клинченко Тетяна. Україна між Сходом і Заходом: нелегальна міграція
Штепа Сергій. Верховна Рада України і вирішення проблем депортованих: парламентські слухання 2000 року
Панченко Олексій. Перспективи розширення імміграційного потоку в Україну в зв’язку з прийняттям закону “Про імміграцію”
Цибрій Андрій. Історія розселення етнічних груп на території Українського Приазов’я у XVIII – XX ст.

V. ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ЦЕРКОВНО-КОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН

Сенюшкіна Тетяна. Роль релігійного фактора в етнічних конфліктах
Перевезій Віталій. Суспільне служіння Української греко-католицької церкви в умовах становлення української державності кінця XX ст.
Кирюшко Микола. Демократія і релігійна свобода (мусульмани в християнському середовищі сучасної України)
Грицина Орест. Християнсько-суспільні рухи в Галичині у 20 – 30-ті роки XX ст. і виникнення сучасних партій християнської спрямованості в незалежній Україні
Войналович Віктор. Реформатська церква на Закарпатті у пошуках шляхів самозбереження (друга половина 40-х – 60-ті роки XX ст.)

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ