Наукові записки: Випуск 22, 2003

Наукові записки: Випуск 22, 2003

Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2003. – 249 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 22/.
ISBN 966-02-2769-8

Збірник містить статті з актуальних питань теорії і практики політичного розвитку України, історії і сучасних особливостей етнонаціональних і етноконфесійних відносин на українських теренах у контекстах зарубіжного етнополітичного, правового досвіду.

ЗМІСТ

І. ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Воронов Ігор. Трансформаційні процеси у сучасній політичній системі України: суть, місце і роль у становленні правової держави
Шишацький Віктор. Територіальні особливості партійно-політичних орієнтацій виборців в Україні 1998-2002 років
Балабан Ростислав. До питання про діалектику самоврядування в Україні
Логвиненко Олексій. Особливості концептуалізації майбутнього суб’єктами регіональної еліти
Батурін Денис. Крим як суб’єкт і об’єкт регіональної політики

II. ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА: УКРАЇНСЬКИЙ І СВІТОВИЙ ДОСВІД

Майборода Олександр. Ідентифікація “корінного народу” як суб’єкта етнополітичної сфери у світлі норм міжнародного права та етнополітичної практики зарубіжних країн
Котигоренко Віктор. Формування сучасного українського законодавства у сфері етнонаціональних відносин: єдність і протилежності концептуальних засад
Малиновська Олена. Деякі аспекти формування взаємовідносин між іммігрантами та місцевим населенням (на прикладі Києва)
Поліщук Юрій. Переселення німців на Правобережну Україну в кінці XVIII – на початку XX століття: політико-правовий аспект

ІІІ. ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ЦЕРКОВНО-КОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН

Кирюшко Микола. Церква як релігійний і політичний інститут
Войналович Віктор. Адміністративний устрій та управлінська діяльність РПЦ як об’єкт державної політики: досвід перших повоєнних років
Сенюшкіна Тетяна. Релігійні права національних меншин і проблеми державно-церковних відносин у багатоконфесійному суспільстві

IV. ПОЛІТИЧНА ДУМКА: МИНУЛЕ І СУЧАСНЕ

Кузьмін Петро. Арістотель про політичну діяльність та якості політика
Картунов Олексій. Сучасні західні дослідницькі школи націоналізму
Рєзнік Віктор. “Націоналізм” Д. Донцова: спроба теоретичного аналізу

V. СТУДІЇ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

Ковалевський Владислав. Інформаційна демократія як політична категорія
Семченко Олександр. Структурно-функціональний аналіз у дослідженні засобів масової комунікації
Ярош Ярослав. Міжнародна співпраця молодіжних об’єднань України
Філоретова Лариса. Еволюція нелегальної діяльності учнівської молоді України в 1908-1911 рр.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ