Наукові записки: Випуск 23, 2003

Наукові записки: Випуск 23, 2003

Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2003. – 335 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 23/.
ISBN 966-02-2961-5

Збірник містить статті, змістовно об'єднані дослідженням проблеми "Крим XX cm.: етнополітичний вимір", а також наукові розвідки з інших проблем політичної науки. Аналізуються історіографічні аспекти історичного, соціально-економічного, політичного, національно-культурного і духовного розвитку етнічних спільнот Криму та інших регіонів України.

ЗМІСТ

ВСТУП

І. ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК КРИМУ у XX ст.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

Ганкевич Віктор, Шендрикова Сніжана. Історіографія питання виникнення політичного руху кримських татар на початку XX ст.
Горбань Тетяна. Крим у революційних процесах 1917 – 1920 pp.: історіографія проблеми
Устименко Володимир. Національні рухи в Криму у пошуках політичних орієнтирів. 1917 – 1920 pp. (Історіографія питання)
Омельчук Дмитро. Політичні репресії щодо національних меншин Криму 20 – 30-х років XX століття (історіографія питання)
Хаяли Рустем. Крым в период Второй мировой войны: историография и опубликованные источники
Галенко Олександр. Проблеми дослідження депортацій народів Криму у роки Другої світової війни
Макаренко Наталія. Етнополітичний та етносоціальний розвиток Криму у другій половині 50-х – кінці 80-х pp. XX ст. Історіографія проблеми
Поліщук Юрій. Включення Кримської області до складу УРСР (історіографія проблеми)
Ляшенко Олексій. Етнополітичний розвиток Криму в умовах незалежної України. До питання про історіографію проблеми
Котигоренко Віктор, Панчук Май. Висвітлення у вітчизняній політологічній та історичній літературі сучасної кримськотатарської проблеми
Калакура Олег. Сучасна етнокультурна та освітня ситуація в АРК як об’єкт наукового дослідження
Войналович Віктор. Етноконфесійні процеси у Криму XX століття: історіографія проблеми

II. ІСТОРІОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН

Макаренко Наталія. Історіографія формування політичного статусу та правового становища національних меншин в Російській імперії кінця XIX – початку XX ст.
Ярмоленко Марія. Гагаузи Бессарабії в історіографії: стан та перспективи дослідження
Білоус Олег. Державно-церковні відносини: історіографія вітчизняних досліджень
Калакура Олег, Гуцало Людмила. Сучасна історіографія національно-адміністративного районування в Україні 20 – 30-х років XX ст.
Варна Степан. Суспільно-громадське життя українців у Польщі наприкінці XX ст.: огляд джерел

III. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Крушинський Вадим. Британська позиція щодо військового співробітництва в Європейському Союзі в 90-ті роки
Кирюшко Микола. Індивідуальна релігійність як засіб моральної регуляції політичної поведінки особи
Лиходід Юрій. Сутність етноконфлікту та шляхи його подолання

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ