Наукові записки: Випуск 24, 2003

Наукові записки: Випуск 24, 2003

Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2003. – 364 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 24/.
ISBN 966-02-3092-3

Збірник містить статті з актуальних питань теорії і практики політичного розвитку України, історії і сучасних особливостей етнонаціональних і етноконфесійних відносин на українських теренах у контекстах зарубіжного етнополітичного, правового досвіду.

ЗМІСТ

І. ПІСЛЯ ТИРАНА: 50 РОКІВ БЕЗ Й. СТАЛІНА

Статті за матеріалами “круглого столу”, проведеного в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. Київ, 5 березня 2003 року
Курас Іван. Вступне слово директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України
Смолій Валерій. Вступне слово директора Інституту історії України НАН України
Михальченко Микола. Постсталінська епоха: зміна парадигм мислення, ідеологічної індустрії і політичних дій
Рудич Фелікс. Нацизм і сталінізм як тоталітарні режими: загальне, відмінне
Кульчицький Станіслав. Сталінський слід у вітчизняній історії
Шаповал Юрій. Сталін та його спадщина у контексті радянської політичної історії
Котигоренко Віктор, Панчук Май. Національне питання у владних відносинах в СРСР після Сталіна
Майборода Олександр. Релікти тоталітаризму в сучасній Україні
Макаренко Наталія. “Центр” і Україна, спроби і наслідки соціально-політичних реформ (50-60-ті роки XX ст.)
Найман Олександр. Сталінська політика у єврейському питанні наприкінці 40-х- на початку 50-х років XX століття

II. ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

Ганжуров Юрій. Конституційний процес у контексті основних документів Верховної Ради України
Рибачук Микола. Деякі аспекти політико-правового регулювання фінансування політичних партій: постановка проблеми
Рафальський Олег. Історичні уроки Переяславського договору для незалежної України
Поліщук Юрій. Політико-правове становище поляків Правобережної України в кінці XVIII – середині XIX ст.

ІІІ. ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ І МЕТОДОЛОГІЇ ПОЛІТИЧНИХ НАУК

Категоренко Олександр. До проблем методології аналізу процесів політичної модернізації
Іванов Микола. Політико-дидактичні парадигми часів Київської держави (X – XIII ст.)
Кутуєв Павло. Соціологія та ідеологія в соціологічному дискурсі: випадок Андре Гундера Франка
Колтунов Олександр. Політична коректність як феномен політичної культури: історіографія питання
Ковалевський Владислав. Основні напрями досліджень інформаційних інтеракцій у політичній сфері
Кучеренко Ірина. Витоки та становлення науки про політичну етику

IV. ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА: УКРАЇНСЬКИЙ І СВІТОВИЙ ДОСВІД

Нагорна Лариса. Феномен криптостичності у контексті вітчизняного політичного досвіду
Сенюшкіна Тетяна. Концептуальне обґрунтування філософії нації в цивілізаційній теорії М.Я. Данилевського
Рябіка Володимир. Політико-правові аспекти становлення національної багатопартійності в Україні в умовах ринкових реформ
Кулик Володимир. “Творення здорового глузду” в сучасному українському дискурсі з мовно-етнічних проблем
Парфенов Олександр. Основні напрями зовнішньої політики Румунії стосовно етнічних румунів в Україні
Балабушко Тетяна. Соціально-економічні облаштування та культурна адаптація іммігрантів в Україні та країнах ЄС: порівняльний аналіз

V. ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИКИ

Крушинський Вадим. Великобританія і конституційний процес у Європейському Союзі
Піляєв Ігор. Рада Європи на початку XXI сторіччя: пошук відповідей на нові виклики і реалії
Деменко Олександр. Інтеграція країн Заходу: історія та сучасність
Гнатюк В’ячеслав. Роль третіх сторін у розв’язанні арабо-ізраїльського конфлікту в період інтифади
Бідзюра Іван. Геополітичний вибір України

VI. ЦЕРКОВНО-КОНФЕСІЙНІ ПРОБЛЕМИ

Войналович Віктор. Держава і Церква в Україні в умовах трансформації радянського тоталітаризму (середина 50-х років XX ст.)
Кирюшко Микола. Мусульмани в українському суспільстві: соціальні орієнтації та політичні погляди
Терещенко Оксана. Лютеранство в контексті етнополітичних відносин в Україні

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ