Наукові записки: Випуск 27, 2005

Наукові записки: Випуск 27, 2005

Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2005. – 380 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 27/.
ISBN 966-02-3666-2

Збірник містить статті з актуальних питань теорії і практики політичного розвитку України, історії і сучасних особливостей етнонаціональних і етноконфесійних відносин на українських теренах, з політичних проблем всесвітньої історії зарубіжного етнополітичного, правового досвіду.

ЗМІСТ

І. ПРОБЛЕМИ ЕТНОПОЛІТИКИ

Шкляр Леонід. Поняття “національна меншина” у сучасному міжнародному праві
Лойко Лариса. Політико-правовий статус громадських організацій національних меншин: аналіз законодавства
Майборода Олександр. Етнопрофесійна структура українського суспільства: тенденції змін та їхній вплив на міжетнічні відносини
Маруховська Ольга. Про природу етнополітичних конфліктів: чому бунтують етнічні групи
Кривицька Олена. Фрагментарність етнічної ідентифікації як фактор конфліктної взаємодії в українському суспільстві
Велешко Олена. Міжетнічна напруженість у Криму як віктимологічна проблема
Гон Максим. Держава й етнічні меншини: система пріоритетів Другої Речі Посполитої
Вашкевич Віктор. Культурно-історична традиція в структурі історичної свідомості сучасної студентської молоді
Стоєцький Сергій. “Українське питання” в польській політичній думці XX століття та формування сучасних українсько-польських відносин
Мандебура-Нога Олеся. Етнологія як інструмент провокації: у зв’язку із книгою С.Г. Суляка “Осколки Святой Руси”

II. ПИТАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

Нагорна Лариса. Політичний дискурс як об’єкт наукового аналізу
Кулик Володимир. Роль мас-медій у підтриманні комплексу влади/знання: дискурс щодо Всеукраїнського перепису населення 2001 року та його результатів
Ганжуров Юрій. Парламентські конфлікти в політичній комунікації
Траверсе Олег. Політичне лідерство та політичне керівництво: суб’єкт-об’єктні особливості політичної дії
Холод Володимир. “Мінімальна” концепція невидимого максимуму влади
Кочубей Лариса. Особливості формування громадської думки під час виборчого процесу засобами масової інформації
Максимець Борис. Багатопартійна система в Україні: проблеми та перспективи розвитку
Потураєв Микита. Консенсусний потенціал політичної комунікації
Маслов Микола, Смирнов Вадим. Тероризм у російській імперії як суспільно-політичний феномен у пореформений період (історичні традиції та наслідки)
Кучеренко Ірина. Етика як інтеграційний елемент політичного процесу
Дергачова Катерина. Роль влади і демократії в процесі переходу до сталого розвитку

III. ПИТАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ

Рябінін Євген. Місце європейського вектора в зовнішній політиці України
Парфенов Олександр. Питання подвійного громадянства як потенційний фактор напруги в українсько-румунських відносинах
Перевезій Віталій. Зовнішньополітичний чинник у суспільно-політичних доктринах православних церков у сучасній Україні
Фролова Вероніка. Регіоналізація діяльності УВКБ ООН у Західному СНД
Кирюшко Микола. Папа Римський Іоанн Павло II та ісламський світ

IV. ІЗ МАТЕРІАЛІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ В УКРАЇНІ: ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ” (м. Київ, 27 – 28 вересня 2003 р.)

Мацієвський Юрій. Етнічний конфлікт як суспільний феномен: стан розробки проблеми
Омельчук Дмитро. Репресії проти національних меншин Криму наприкінці 1930-х років XX ст.
Ільченко Богдан. Соціально-економічна самоорганізація українського суспільства у світлі сучасної теорії етнополітики
Білоус Василь. Категорії синергетики в українській етнополітології
Виноградова Наталія. Категорія “закону” в науці про державне управління: етнополітологічний аспект
Костянтинова Світлана. Мовна стабільність як чинник політичної стабільності держави
Багмет Михайло, Ляпіна Людмила. Функціональні виміри культури міжетнічного спілкування в Україні
Мамонтов Ігор. До питання про політико-правові засади діяльності Української Військової Організації в Польщі у 20-х роках XX століття
Вербовський Вадим. Подвійний стандарт Заходу та тактика вірменської меншини в Османській імперії наприкінці XIX – на початку XX ст.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ