Наукові записки: Випуск 30, книга 2, 2006

Наукові записки: Випуск 30, книга 2, 2006

Наукові записки / Курасівські читання – 2005. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2006. – 469 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 30, кн. 2.
ISBN 966-02-2769-8 (серія), 966-02-4027-9 (випуск), 966-02-4029-5 (книга)

Збірник є спеціальним випуском "Наукових записок" та видається за матеріалами Курасівських читань, що відбулися 15 грудня 2005 року. У книзі 2 містяться статті з актуальних проблем політичної теорії і практики, зовнішньої політики та історичної політології.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ПИТАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

Ірина Алесєєнко. Майбутнє національно-державного суверенітету – теоретична проблема сучасної політичної науки

Владислава Бакальчук.
Держава та суспільство в Україні: пошук взаємодії культуротворчого та державотворчого процесів

Сергій Балан. Політична відповідальність в процесі здійснення державної влади

М. Беззуб’як. Політична наука в посткомуністичних суспільствах: об’єктивність і периферизація

Володимир Вакулич. Історичні виміри феномена тероризму

Віктор Гадяцький. Помаранчевий феномен: від президентських до парламентських виборів

Юрій Ганжуров. Український парламент: етимологія поняття і політичній комунікації

Ірина Горбатенко. Постмодерністський дискурс та його вплив на розвиток політичної науки в Україні

Михайло Гордієнко. Співвідношення політики і моралі напередодні парламентських виборів в Україні

Галина Зеленько. Політико-правові механізми інституалізації громадянського суспільства у постсоціалістичних країнах (на прикладі країн Вишеградської групи)

Віктор Зимогляд. Національний інтерес у контексті концепції політичної безпеки України

Олег Іщенко. Актуальні питання теорії та історії розвитку механізмів регулювання владних відносин

Я. Каспрук. Політичні конфлікти в умовах політико-адміністративної модернізації

Владислав Ковалевський. Характер і особливості інформаційних інтеракцій інститутів влади, громадянського суспільства та громадянина у регіонах сучасної України

Олег Маруховський. Концепція нетократії: сутність, засади, достоїнства та недоліки

Лариса Нагорна. Політична лінгвістика: стан і статус

Євген Перегуда. Співвідношення політики, права і закону за умов суспільної трансформації

Наталія Пробийголова. Історіографія та джерелознавці засади феномена політичної соціалізації молоді

Світлана Прутько. Механізми політико-правового забезпечення екобезпечного розвитку

Володимир Розумюк. Міф тоталітарної “ідеократії”

Фелікс Рудич. Правляча політична еліта України, її вплив на розвиток і синхронізацію суспільства

Віталій Семенко. Концептуальні підходи до дослідження партійних систем

Лилия Украинец. Патернализм как доминирующая стратегия тоталитарных систем

Едуард Щербенко. Дві моделі політичної мови в українських підручниках з політології

ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ

Фелікс Барановський. Особливості розвитку сучасних європейських демократій у контексті європрагнень України: досвід Великої Британії

Анатолій Береза. Інституційні моделі регіональної політики в європейських країнах

О. Боринська. Порівняльний аналіз політичних трансформацій України та Білорусії у посттоталітарний період

Микола Каращук. Шляхи демократизації інформаційної влади: Україна і зарубіжний досвід

Сергій Кононенко. Ідеалізм – тип зовнішньополітичного мислення і форма пізнання в політології міжнародних відносин

Артем Курас. Дипломатична активність навколо ядерної програми КНДР

Олексій Ляшенко. Участь України у процесі демілітаризації Європи (1991 – 1995 рр.)

Андрій Матвійчук. Тенденції розвитку політичної системи сучасної України в контексті європейського досвіду

Федір Медвідь. Політико-правові засади аналізу категорії “Національно-державні інтереси України” в системі міжнародних відносин

Євген Рябінін. Транскордонне співробітництво і проблеми його функціонування в Україні

Олена Стойко. Особливості адміністративної реформи в країнах Східної Європи

ІСТОРИЧНА ПОЛІТОЛОГІЯ

Віктор Войналович. Дослідження радянської партійно-державної політики в галузі релігії та церкви в Україні (40 – 60-ті роки ХХ ст.): аналіз джерельної бази

Геннадій Глазунов. Новий епізод політбіографії боротьбиста А.Сліпанського

Владислав Єгоров. Проблема русифікації підросійської України в публіцистичній спадщині М.І.Костомарова

Орест Красівський. Українські політичні партії Західної України в період становлення Польської держави (1918 – 1923 рр.)

Ігор Куташев. Політична думка доби становлення Козацької держави

Володимир Кучер. Погляди В.Винниченка на відносини між СРСР і Німеччиною в контексті пакту Молотова-Ріббентропа

Юрій Поліщук. Російська православна церква, як інструмент колонізаторської політики царизму на Правобережній Україні (кінець ХVІІІ – середина ХІХ ст.)

Валерій Солдатенко. Актуальні теоретико-методологічні проблеми історіографічного освоєння u1076 досвіду української революції 1917-1920 рр.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ