Наукові записки: Випуск 33, 2006

Наукові записки: Випуск 33, 2006

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім І.Ф. Кураса НАН України: Збірник наукових праць. – К., 2007. – Вип. 33. – 474 с.
ISBN 966-02-2769-8 (серія), 966-02-4186-0 (Вип. 33)

У збірнику подано статті, присвячені актуальним проблемам етнополітики, теорії і практики розвитку громадянського суспільства в Україні. Особлива увага приділяється питанням політичної теорії та практики. Розрахований на науковців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами сьогодення.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

I. ПРОБЛЕМИ ЕТНОПОЛІТИКИ

1. Поліщук Юрій. Боротьба царизму проти польського шкільництва у Правобережній Україні та заміна його на російську систему освіти (кінець ХVIII – перша половина ХІХ століття).

2. Майборода Олександр. Проблеми національної єдності в Україні: соціальні й мовно-культурний аспекти

3. Шаповал Юрій. Іван Дзюба: інтернаціоналізм чи русифікація? (До історії запитання).

4. Нагорна Лариса. Проблеми регіональної ідентичності в українському політичному просторі

5. Кривицька Олена. Чинники національної толерантності та ідентичності: регіональна специфікація.

6. Гон Максим. Культура міжетнічної взаємодії в умовах воєнно-політичного конфлікту.

7. Рафальська Тетяна. Репресивна політика радянської влади щодо національних меншин Житомирщини в 30-х роках ХХ століття

8. Мучник Анатолій. Плюралізм в юдаїзмі: спроба політологічного осмислення.

9. Мандебура Олеся. Національна наукова інтелігенція і мовне питання.

ІІ. ПОЛІТИЧНА ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

10. Войтович Радмила. Особливості формування “сильної держави” в умовах глобалізації.

11. Кирюшко Микола. Стан і перспективи християнського лібералізму в сучасній Україні

12. Перевезій Віталій. Політична участь релігійних організацій як фактор конфліктогенності релігійного середовища (на прикладі виборчої кампанії 2006 р.)

13. Лобода Тетяна. Сучасна вітчизняна історіографія про феномен політичного лідерства.

14. Холод Володимир. Тоталітаризм – вінець параполітики.

15. Траверсе Олег. Політичне лідерство як предмет політичної теорії.

16. Сорокопуд Олександра. Специфіка процесу інкорпорації гендерної перспективи у дослідженні політичних систем

17. Тупчієнко Леонід. Політична еліта в Україні чи українська політична еліта

18. Кучеренко Ірина. Еволюція моралі радянського тоталітарного режиму

19. Чувардинський О. Громадянське суспільство й ідея пріоритету загальнолюдських цінностей в світовій політиці

20. Лойко Лариса. Громадські організації етнічних меншин України: історичний досвід створення та діяльності.

21. Васильчик Геннадій. Політична система “непівського суспільства”: сучасні інтерпретації російських істориків.

22. Ганжуров Юрій. Інформаційна функція парламенту в контексті конституційних повноважень Верховної Ради України

23. Кулик Володимир. Мовні ідеології в українському недійному дискурсі.

ІІІ.  УКРАЇНА І СВІТ

24. Лісничук Олесь. Росія і Україна – дві альтернативні моделі новітніх пострадянських трансформацій.

25. Гнатюк Тетяна. Угода про реадмісію з ЄС як виклик для України.

26. Гринюк Тетяна, Володимир Кошелюк. Політико-географічні аспекти розвитку російських національних меншин у державах колишнього СРСР у пострадянський період.

27. Умланд Андреас. Новые идеологические образования в современном русском антидемократизме: западные концепции, антизападные политические доктрины и постсоветский партийный спектр.

28. Грицина Орест. Місце і роль партій у політичній системі сучасної Франції.

29. Туряниця Степан. Захист етнонаціональних меншин Німеччини.

30. Васильчик Володимир. Процес розвитку освіти в німецьких поселеннях на Півдні України (XVIII – початок XX століття).