Наукові записки: Випуск 5, 1998

Наукові записки: Випуск 5, 1998

Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 1998. – 206 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 5.
ISBN 966-02-0539-2

У збірнику розглядаються актуальні проблеми політології, зокрема, сучасної геополітики, інституційні і культурні аспекти політики, а також термінологічні питання політології.

 

ЗМІСТ

Курас Іван. Слово до читача

Розділ 1. Глобальні виміри політики
Рудич Фелікс. Геополітика як наука: теоретичний і прикладний контекст
Дергачов Олександр. Регіональні геополітичні трансформації та міжнародне становище України
Щербенко Едуард. Масштабність політики

Розділ 2. Інституційні чинники політики
Макаров Анатолій. Держава, суспільство і вибори Балабан Ростислав. Політологічний огляд Закону України “Про вибори народних депутатів України” (від 24 вересня 1997 p.)
Чиналієв Улукбек. Проблеми розподілу влади: досвід нового Киргизстану
Щедрова Галина, Алейніков Анатолій. Уповноважений з прав людини: шлях в Україну
Волков Олександр. Еліти як чинник політичного процесу в Україні
Пахарєв Анатолій. Політичне лідерство в Україні. Пострадянська доба
Устименко Володимир. Національно-персональна автономія: теорія, історія і практика
Ляшенко Тетяна. Доктрина соціального партнерства як суспільний феномен

Розділ 3. Культурні аспекти політики
Кирюшко Микола. Християнство і політичні долі України
Сандалюк Олег. Специфіка поглядів Римо-католицької Церкви на проблеми екуменізму
Овчаренко Світлана, Рибачук Микола. Мистецтво як політичний і етноконфесійний фактор
Дем’яненко Борис. Расова доктрина нацизму – фундамент експансіоністської політики третього рейху проти слов’янського світу
Луцький Юрій. Деякі методологічні зауваження з проблеми вивчення чеської діаспори в Україні
Собачко Ольга. Григорій Епік: відомий і невідомий
Філоретов Віктор. Асоціація Туреччини з ЄЕС і позиція ФРН. Політико-правові аспекти

Розділ 4. Термінологічні проблеми політики
Клинченко Олег. До визначення понять “політичний режим” та “форма державного правління” в сучасній політичній науці
Зеленько Галина. Порівняльна політологія: науковий напрям чи метод дослідження?