Наукові записки: Випуск 8, 1999

Наукові записки: Випуск 8, 1999

Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 1999. – 200 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 8/.
ISBN 966-02-0797-2

Збірник науково-публіцистичних статей, в яких досліджуються проблеми соціально-економічного, політичного, національно-культурного і духовного розвитку етнічних груп України, їх місця і ролі в державотворчих процесах минулого і сьогодення.

 

ЗМІСТ

 • Солдатенко Валерій. Українська революція і етнонаціональні відносини: проблеми дослідження
 • Щетиніна Тетяна. Виникнення та діяльність громадсько-політичних об’єднань національних меншин в Україні (березень-травень 1917 p.)
 • Горбань Тетяна. Етнополітика Української Центральної Ради
 • Бевз Тетяна. Національне питання в діяльності Української партії соціалістів-революціонерів
 • Харченко Тетяна. До питання про участь представників національних меншин в органах міського самоврядування в 1917-1918 роках
 • Радько Петро. Розробка теоретичних питань національно-територіальної автономії в період Центральної Ради: за матеріалами З’їзду народів Росії (8-15 вересня 1917 року)
 • Гусєв Віктор. Закон Центральної Ради “Про персонально-національну автономію”: передумови, історія прийняття та наслідки
 • Макаренко Наталія. Проблема політико-правового становища національних меншин в УНР (1917-1918 pp.): за матеріалами періодичної преси
 • Найман Олександр. Формування ідейно-політичних засад єврейських об’єднань України на початку XX століття
 • Подольський Анатолій. Створення та діяльність загонів єврейської самооборони на теренах України в 1917-1920 роках: за матеріалами Єврейської історико-археографічної комісії
 • Калакура Олег. Польський чинник у діяльності Центральної Ради
 • Гошуляк Андрій. До питання про національну політику УНР доби Директорії
 • Кот Сергій. Олександр Шульгин та формування міжнаціональної політики УНР
 • Трощинський Володимир. Правове регулювання розвитку національних меншин України
 • Кирюшко Микола. Етнозберігаюча роль ісламу в житті тюркомовних народів в Україні
 • Лагутов Юрій. Із досвіду Російської Федерації щодо правового регулювання сучасних етнонаціональних процесів
 • Ярмоленко Марія. Гагаузи (історія і сучасність)
 • Красівський Орест. Етнополітика Речіпосполитої у Східній Галичині в 1918-1923 pоках
 • Рафальський Олег. Поняття “національна меншина” в етнополітичному дослідженні
 • Багмет Михайло, Ляпіна Людмила. Діяльність національно-культурних товариств у Миколаївській області в 90-ті роки
 • Поліщук Ю.М. Еміграція галицьких селян на Волинь (друга половина XIX – початок XX ст.)