Закарпаття в етнополітичному вимірі

Закарпаття в етнополітичному вимірі

Закарпаття в етнополітичному вимірі. - К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2008. - 682с.
ISBN 978-966-02-4757-4

Вийшла друком колективна монографія "Закарпаття в етнополітичному вимірі".

Завантажити повну версію

У монографії представлено результати комплексного дослідження етнополітичних, етнокультурних та етноконфесійних процесів на Закарпатті в історичній ретроспективі.

На великому фактичному матеріалі, у тому числі вперше залученому до наукового обігу, розкриваються зміст, характер та наслідки урядової політики за різних державних утворень щодо етнічної сфери закарпатського регіону. Особлива увага звертається на сутність та перебіг етнополітичних процесів на Закарпатті у контексті загальних суспільних змін за часів радянського режиму та в умовах незалежної України.

Розрахована на науковців, викладачів, студентів вузів, тих, хто цікавиться проблемами етнополітики та її регіональної специфіки.