Заремба О.В., Федоренко О.А. Геополітичні ідеї та гіпотези в українській політичній думці ХХ – початку ХХІ століття.

Заремба О.В., Федоренко О.А. Геополітичні ідеї та гіпотези в українській політичній думці ХХ – початку ХХІ століття.

Заремба О.В., Федоренко О.А. Геополітичні ідеї та гіпотези в українській політичній думці ХХ – початку ХХІ століття. – К.: «Золотые ворота», 2013 – 209 с.
ISBN 978-966-2506-02-0

У пропонованій монографії розглядаються проблеми вивчення історії геополітичної думки, геополітичні реалії новітньої української держави. Висвітлюється питання національних інтересів України в умовах пост-біполярного світу та у контексті дискурсу геополітичних ідей на початку ХХІ століття.

Для науковців, викладачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться геополітичними можливостями України, як сучасної світової потуги.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Методологічні засади розробки проблемних аспектів теорії геополітики у світовій та українській політичній думці

Зародження теорії геополітики у світовій політичній думці

Проблемні аспекти теорії геополітики на початку ХХІ століття.

РОЗДІЛ 2. Проблеми інструменталізації теорії геополітики в контексті становлення у ХХ столітті вітчизняної політичної науки

Геополітичні ідеї як специфічний елемент розвитку української політичної науки у 20-50 роках

Геополітичні ідеї та концепційні розробки у альтернативному і офіційному дискурсах 60-80 років

РОЗДІЛ 3. Дискурс геополітичних ідей в науковій думці українського суспільства на початку ХХІ століття

Основні концепти геополітичних ідей в сучасній українській політичній думці

Концептуалізація геополітичних ідей в практиці суспільного життя

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАННЯ ДЖЕРЕЛ