Збірник наукових праць «Політологічні студії» №1

Збірник наукових праць «Політологічні студії» №1

Збірник наукових праць «Політологічні студії» / Кам’янець – Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України; [редкол.: В.В. Нечитайло (відп. ред.) та ін.]. – Кам'яне

У збірнику наукових праць висвітлюються найбільш актуальні проблеми сучасної політології, представлено спектр наукових розробок вітчизняних дослідників.

Збірник адресований професійним політологам, докторантам та аспірантам, усім тим, хто цікавиться сучасним станом розвитку політичної науки.

ЗМІСТ

СВІТОВА І РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА

Білошицька С.В. Ліберально-демократична концепція народного суверенітету в умовах формування транснаціональної глобалізованої еліти

Нечитайло В.В. Глобалізаційні процеси і криза національних культур

Газін В.П. Протистояння в Україні навколо вступу до НАТО: витоки і причини

Ігнатьєва Т.В. Українські землі в російських геополітичних кодах розвитку

Олійник О.В. Еволюція сутності американо-британських «особливих» відносин.

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

Вонсович Г.Б. Жереб як егалітарна процедура політичної участі

Вонсович С.Г. Аналіз політичних технологій тоталітарного режиму

Кобильник В.В. Особливості стартової ситуації демократичного транзиту в Україну та Польщі

Білецька Т.В. Механізми регулювання соціально-політичних конфліктів в умовах трансформації українського суспільства

Ковач Л.Л. Мовна політика України: проблеми, реалізація, перспективи

Горбняк О.В. Політичний ризик та його фактори

ПОЛІТИЧНА ІСТОРІЯ

Найчук А.В. Давньогрецький поліс в контексті соціально-політичних поглядів Платона та Аристотеля

Федьков О.А., Дубінський В.А. Формування аграрних програм українських соціалістичних партій Наддніпрянщини на початку ХХ ст..

Глушковецький А.Л. Адміністративний ресурс на вибораї до ІІ Державної Думи Російської імперія (на прикладі Подільської губернії)

Сидорук С.А. Етнонаціональні та правові аспекти політики самодержавства в регулювання рекрутської повинності населення Правобережжя

ПОЛІТИЧНІ АКТОРИ

Маркітантов В.Ю. Основні чинники формування та рекрутування політичних еліт.

Туник М.О. «Національна меншина»: підходи до визначення

ПОЛІТИЧНМ КУЛЬТУРА

Лісничук О.В. Теми зради в дискурсі національних інтересів України: ґенеза та ефект

Городецький О.О. Наука як соціально-культурна реалія і об’єкт політики

Макаренко Н.Ю. Національна ідентичність: особливості формування

Кочан Н.І. Релігійність в Україні: регіональний вимір

Кулик В.М. Роль українських мас-медіа у творенні національного історичного наративу

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ