Зеленько Г.І. “Навздогінна модернізація”: досвід Польщі та України

Зеленько Г.І. “Навздогінна модернізація”: досвід Польщі та України

Зеленько Г.І. "Навздогінна модернізація": досвід Польщі та України.- К.: "Критика", 2003. - 215 с.
ISBN 966-7679-32-2

Пропонована монографія готувалася з глибоким переконанням і вірою автора в успішність українського модернізаційного проекту, а також зі сподіваннями, що дослідження модернізаційних процесів у Польщі сприятиме розумінню специфіки перетворень у нашій державі, усуненню причин невдач і виробленню ефективних моделей розвитку вітчизняної політичної системи.

З М І С Т

ПЕРЕДМОВА 

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПОНЯТТЯ ”ПОЛІТИЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ”. ПОЛІТИЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЛЯ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ СУСПІЛЬСТВ

РОЗДІЛ ІІ. ВПЛИВ ОБ’ЄКТИВНИХ ТА СУБ’ЄКТИВНИХ ЧИННИКІВ НА ХАРАКТЕР МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ

2.1. Модернізаційний процес в Україні і Польщі: специфіка ”стартової ситуації”

2.2. Генезис владних моделей України та Республіки Польща 

2.3. Взаємодія внутрішніх та зовнішніх факторів у модернізаційних процесах України та Польщу

РОЗДІЛ ІІІ.  КОНСТИТУЦІЙНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ  ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ТА РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА: ПОРІВНЯЛЬНИЙ   АНАЛІЗ

3.1. Аналіз конституційних  політико-правових моделей України та Польщі

3.2. Владна вертикаль і практична реалізація принципів місцевого самоврядування у двох країнах

РОЗДІЛ ІV. ПОЛІТИЧНІ  ПАРТІЇ  УКРАЇНИ  ТА  ПОЛЬЩІ  В МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕННЯХ

4.1. Передумови формування багатопартійності в Україні та Республіці Польща

4.2. Партійні системи України та Польщі: тенденції становлення

РОЗДІЛ V.  ПОСТКОНСТИТУЦІЙНІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РЕАЛІЇ УКРАЇНИ І ПОЛЬЩІ: КОМПАРАТИВНО-ЦІННІСНИЙ АСПЕКТ

5.1. Реалізація модернізаційного проекту у політичній сфері

5.2. Соціально-економічні наслідки політичного реформування у двох країнах

РОЗДІЛ VІ.  УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ПАРТНЕРСТВО У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

6.1. Розвиток українсько-польського партнерства у політичній сфері

6.2. Економічні аспекти українсько-польського партнерства

ПІСЛЯМОВА

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

ВИБРАНА БІБЛІОГРАФІЯ