Зміна цивілізаційної парадигми розвитку України: теоретико-методологічний аналіз

Зміна цивілізаційної парадигми розвитку України: теоретико-методологічний аналіз

Зміна цивілізаційної парадигми розвитку України: теоретико-методологічний аналіз. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2019. 552 с.
ISBN 978-966-02-9194-2

У монографії досліджуються процеси становлення, розвитку і занепаду цивілізацій. Головну увагу зосереджено на розвитку української регіональної цивілізації. Показано антиукраїнську спрямованість російських цивілізаційних міфів про загальну історичну пам’ять. Розглянуто стан і перспективи євроатлантичної інтеграції України як зміну її цивілізаційного курсу.

Книга розрахована на дослідників, викладачів закладів вищої освіти і широкий загал читачів.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Передмова (Михальченко М.І.)

Розділ І. Методологія дослідження парадигми політичного розвитку України: цивілізаційний аспект (Михальченко М.І.)

Розділ ІІ. Новітня цивілізаційна парадигма розвитку України у дзеркалі причинно-наслідкових зв’язків (Самчук З.Ф.)

Розділ ІІІ. Теоретичні й прикладні засоби регулювання політичного життя в Україні (Шайгородський Ю.Ж.)

Розділ IV. Порівняльний аналіз цивілізаційних ситуацій в Україні і Росії. (Горєлов М.Є.)

Розділ V. Зміни в духовному і політичному житті України на етапі євроінтеграції (Чорний О.О.)

Розділ VI. Політичні ризики і можливості розв’язання цивілізаційних конфліктів  Україні: теоретичний і практичний аспект (Ковалевський В.О.)

Розділ VII. Подолання тоталітаризму і постколоніалізму: трансформації культури та ідеології сучасної України (Гриневич В.А.)

Розділ VIII. Богдан Осадчук як речник цивілізаційного діалогу (Шаповал Ю.І.)

Післямова (Михальченко М.І.)