Зміни політичних режимів і перспективи зміцнення демократії в Україні

Зміни політичних режимів і перспективи зміцнення демократії в Україні

Зміни політичних режимів і перспективи зміцнення демократії в Україні : монографія / авт. кол.: Г. І. Зеленько (керівник, наук. ред.), Т. А. Бевз, С. Г. Брехаря, М. С. Кармазіна, В. О. Ковалевський, О. Ю. Кондратенко, Н. В. Кононенко, Т. М. Ляшенко, О. М. Майборода, Ю. Ж. Шайгородський. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2021. 416 с.
ISBN 978-966-02-9724-1

У монографії проаналізовано процеси трансформації політичного режиму в Україні за період незалежності. На основі використання широкої емпіричної бази проаналізовано девіантне співвідношення проєктного і робочого політичних режимів в Україні, специфіка системи державного управління, регіональні практики функціонування політичного режиму, характер політичних партій та громадянського суспільства, політичної культури та політичної свідомості громадян за наявного в Україні політичного режиму, роль фінансово-промислових груп у політичних процесах. Проаналізовано динаміку України у світових рейтингах демократії, феномен «захопленої держави», сформульовано рекомендації щодо перспектив зміцнення демократії в Україні. Книга розрахована на науковців, політиків, докторантів та студентів-політологів, усіх, хто цікавиться особливостями політичного розвитку України.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Передмова (Зеленько Г. І.)

Розділ 1. Проєктний і робочий політичні режими у девіантному співвідношенні: український приклад (Майборода О. М.)

Розділ 2. Політична влада і державне правління в Україні: системна константність і режимні особливості (Ляшенко Т. М.)

Розділ 3. Регіональні особливості функціонування політичного режиму в Україні (Бевз Т. А.)

Розділ 4. Політичні партії як суб’єкти політичного життя: вплив на функціонування політичного режиму (Кармазіна М. С.)

Розділ 5. Організації громадянського суспільства VS політичні режими: специфіка взаємин, або Чому українці виходять на майдани (Кононенко Н. В.)

Розділ 6. Роль фінансово-промислових груп у трансформації політичного режиму в Україні (Брехаря С. Г.)

Розділ 7. Україна у режимі «capturestate»: причини, політична сутність, перспективи (Ковалевський В. О.)

Розділ 8. Політична культура як чинник розвитку демократичного політичного режиму в Україні (Шайгородський Ю. Ж.)

Розділ 9. Україна у світових рейтингах демократії та людського розвитку (Кондратенко О. Ю.)

Висновки, або Про перспективи зміцнення демократії в Україні (Зеленько Г. І.)