Зорич. О.О. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Полтави.

Зорич. О.О. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Полтави.

Зорич. О.О. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Полтави. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2017. – 104 с.
ISBN 978-966-02-8316-9

У брошурі здійснено узагальнений аналіз основних факторів впливу на локальні процеси становлення та трансформації політичних ідентичностей міської громади Полтави. Визначено зміст та специфіку політики ідентичностей у місті, доведено їх конститутивну роль у структуруванні соціально-політичного поля Полтави.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи дослідження політичних ідентичностей міської громади

1.1. Феномен ідентичності: конфлікт інтерпретацій

1.2. Методологія та джерельна база дослідження

Розділ 2. Фактори впливу на конструювання образу міста та формування політичних ідентичностей міської громади Полтави

2.1. Історія, географічне положення та айдентика Полтави

2.2. Меморіальні знаки, символи Полтави та специфіка політики пам’яті на локальному рівні

2.3. Особливості соціально-економічного розвитку Полтави та інформаційний простір міста

2.4. Громадський сектор Полтави та релігійна ситуація у місті

Розділ 3. Електоральний портрет міської громади Полтави у 1991-2014 рр.

3.1. Трансформації політичних ідентичностей полтавчан під час президентських виборчих кампаній

3.2. Динаміка електоральних преференцій міської громади Полтави на парламентських та міських виборах

Розділ 4. Діалектика політичних ідентичностей та соціальних змін: революційний рубіж кінця 2013-2015 рр.

4.1. Образ локального «Ми» полтавчан та його загальнонаціональна рецепція у період Євромайдану

4.2. Революція Гідності як механізм реанімації політичних ідентичностей: проблема консолідації міських спільнот

Висновки