ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИЙМАННЯ РУКОПИСІВ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ У ФАХОВОМУ ВИДАННІ – ЖУРНАЛІ „ПОЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ”

Редакція журналу „Політичні дослідження” приймає рукописи статей для публікації в черговому номері часопису.

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України з політичних наук, спеціальність 052 – „політологія”, категорія „Б” (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.04.2022 р. № 320).

Засновник видання – Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Тематичне спрямування журналу представлене такими рубриками:

  • Теорія та історія політичної науки. Політична філософія.
  • Політичні інститути та процеси. Політична соціологія.
  • Політична культура та ідеологія. Політична психологія.
  • Проблеми світового політичного розвитку. Основи національної безпеки держави.
  • Етнополітологія та етнодержавознавство.

Журнал виходить друком двічі на рік.

У 2022 році вихід друком чергових чисел журналу планується 30 липня та 30 листопада.

Основи редакційної політики журналу

Статті публікуються на безоплатній та безгонорарній основі.

Інформація для авторів. Вимоги до рукописів статей.

Електронна адреса редакції: editor_ipiend@ukr.net