ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИЙМАННЯ РУКОПИСІВ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ У ЖУРНАЛІ „ПОЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ”

Редакція журналу „Політичні дослідження” здійснює приймання рукописів статей для публікації в черговому номері часопису.

Засновник видання – Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України з політичних наук, спеціальність 052 – „політологія”, категорія „Б” (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.04.2022 р. № 320).

Тематичне спрямування журналу представлене такими рубриками:

  • Теорія та історія політичної науки. Політична філософія.
  • Політичні інститути та процеси. Політична соціологія.
  • Політична культура та ідеологія. Політична психологія.
  • Проблеми світового політичного розвитку. Основи національної безпеки держави.
  • Етнополітологія та етнодержавознавство.

Журнал виходить друком двічі на рік.

Рукописи статей для публікації в черговому номері – № 1 (5)’2023 –  приймаються редакцією  до 14 березня 2023 року. Вихід друком  –  30 квітня 2023 року.

Основи редакційної політики журналу

Статті публікуються на безоплатній та безгонорарній основі.

Інформація для авторів. Вимоги до рукописів статей.

Електронна адреса редакції: editor_ipiend@ukr.net