РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ APA STYLE У ВИДАННЯХ ІНСТИТУТУ

На виконання рішення вченої ради Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України від 23.01.2024 р. (протокол № 1) наказом директора від 28.03.2024 № 20 упроваджено застосування у видавничій діяльності Інституту міжнародного стилю цитування та оформлення бібліографічних посилань (APA Style).

APA style. Рекомендації із застосування : Методичний посібник