КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ

10 лютого 2022 року оголошується конкурс на заміщення вакантної посади
старшого наукового співробітника (кандидат наук) відділу проблем світового політичного розвитку.
Тривалість конкурсу – місяць з дня оголошення.
Житлоплощею Інститут не забезпечує.
Документи надсилати на адресу:
Відділ кадрів. Інститут  політичних і етнонаціональних
досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України,
вул. генерала Алмазова, 8, м. Київ, 01011
Довідки за телефоном: +38 (044) 285-70-49