НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ДО ДНЯ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського 

19 січня 2023 року відбудеться наукова конференція
До Дня Соборності України

Соборність України: історія та сучасність

Формат проведення конференції: офлайн/онлайн

Початок роботи – 11:00

 Напрями роботи

 • Політична актуальність проблеми соборності України. Шляхи реалізації в сучасних суспільно-політичних умовах
 • Соборність України: перші кроки втілення у революційну добу 1917–1920 рр.
 • „Радянська модель” соборності України: сутність і наслідки
 • Новий зміст ідеї соборності в умовах державної незалежності  України
 • Виклики та загрози соборності України в умовах російсько-української війни
 • „Кримське питання” в контексті проблеми соборності України
 • Українське суспільство в умовах повоєнної трансформації та європейської інтеграції

Питання для обговорення

 • У чому полягає актуальність проблеми соборності України?
 • Потенціал ідеї соборності на сучасному етапі державотворення.
 • Якими є основні чинники суспільної консолідації?
 • Консолідаційний потенціал громадянського суспільства та його інститутів.
 • Чи існують (чи з’являться) в Україні ідеологічні партії?
 • Концепт колективної пам’яті як засіб суспільної консолідації.
 • Шляхи консолідації політичної нації в умовах російської агресії.
 • Чи можливе проведення ефективних реформ в умовах війни?
 • Чи сприяє єдності України реформа децентралізації?
 • Яким має бути статус Криму та міста Севастополя у повоєнному адміністративно-політичному устрої України?
 • Чи можливе ефективне повоєнне оновлення країни без реформи політичної системи і виборчого законодавства?
 • Роль соціогуманітарних наук, освітньої та культурної сфер у процесах повоєнного оновлення країни.

Програма конференції

За результатами роботи конференції планується видання збірника матеріалів.

Матеріали для публікації прийматимуться до 30 січня 2023 року.

Рукописи матеріалів  надсилаються електронною поштою на адресу оргкомітету: sl_yaremchuk@ukr.net або akhozhay.zoreslava@tnu.edu.ua  (Вимоги до оформлення матеріалів наукової конференції).

Участь у роботі конференції та публікація її матеріалів є безоплатною.

Координатори-члени оргкомітету:

Яремчук В’ячеслав Дмитрович: sl_yaremchuk@ukr.net; тел. +38 (050) 410-50-68

Захожай Зорислава Володимирівна: zakhozhay.zoreslava@tnu.edu.ua