МАЙБОРОДА О. М. „ЕТНІЧНІ ПАСТКИ ДЕКОЛОНІЗАЦІЇ: АФРИКАНСЬКИЙ ДОСВІД”

На сайті Інституту в розділі „Наші видання” розміщено текст монографії О. Майбороди „Етнічні пастки деколонізації: африканський досвід”.

У книзі розглянуто вплив етнічного чинника на такі аспекти постколоніального розвитку африканських країн, як відсутність помітного соціально-економічного прогресу, декоративний характер демократизації їхніх політичних систем, встановлення неопатримоніального стилю правління і пребендабельної економіки, етнізація політичного простору, генерування конфліктних ситуацій у внутрішньополітичному житті і у міжнародних відносинах, уповільнений процес націєбудівництва. Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться питаннями політичного життя у зарубіжних країнах.

Текст монографії (PDF)