Перелік учасників конкурсу на заміщення посад завідувачів відділів Інституту

Затверджую

Директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень

ім. І. Ф. Кураса НАН України

 __________ О.О.Рафальський

6 лютого 2019 р.

 

Перелік учасників конкурсу на заміщення  посад

  • зав.відділом (доктор наук) відділу теоретичних та прикладних проблем політології;
  • зав.відділом (доктор наук) відділу національних меншин;
  • зав.відділом (доктор наук) відділу етнополітології;
  • зав.відділом (доктор наук) відділу соціально-політичної історії.

  

  1. Войналович Віктор Анатолійович, доктор політичних наук, професор
  2. Зеленько Галина Іванівна, доктор політичних наук, професор
  3. Кармазіна Марія Степанівна, доктор політичних наук, професор
  4. Котигоренко Віктор Олексійович, доктор політичних наук, професор