ТРИВАЄ ПРИЙМАННЯ РУКОПИСІВ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ У ЧЕРГОВОМУ НОМЕРІ ЖУРНАЛУ „ПОЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ”

Журнал „Політичні дослідження” – наукове фахове видання з політичних наук.

Засновник журналу – Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Тематичне спрямування видання представлене такими рубриками:

  • Теорія та історія політичної науки. Політична філософія.
  • Політичні інститути та процеси. Політична соціологія.
  • Політична культура та ідеологія. Політична психологія.
  • Проблеми світового політичного розвитку. Основи національної безпеки держави.
  • Етнополітологія та етнодержавознавство.

Рукописи статей до чергового числа журналу прийматимуться редакцією  до 14 жовтня 2022 року. Вихід друком – до 30 листопада.

Статті публікуються на безоплатній та безгонорарній основі.

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України з політичних наук, спеціальність 052 – „політологія”, категорія „Б” (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.04.2022 р. № 320).

Інформація для авторів. Вимоги до рукописів статей

Основи редакційної політики журналу

Електронна адреса редакції: editor_ipiend@ukr.net