ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ В РОБОТІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

17 травня 2022 року в м. Переяславі відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція „Україна в контексті соціогуманітарних викликів сучасності: історичний досвід та перспективи” (форма участі – дистанційна).

Співорганізатори наукового заходу: Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Національний історико-етнографічний заповідник „Переяслав”, Інститут історії України НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Запрошуємо до участі у роботі конференції.

Інформаційний лист