ЗВІТ Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України про дослідницьку і науково-організаційну роботу в 2020 році

Звіт Інституту політичних і етнонаціональних досліджень  ім.І.Ф.Кураса НАН України про дослідницьку і науково-організаційну роботу в 2020 році