Горбатюк Микола Володимирович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Старший науковий співробітник відділу соціально-політичної історії, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник.

Народився 22 травня 1980 року. Закінчив історичний факультет Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського (2005) та аспірантуру Київського національного лінгвістичного університету (2008). У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему «Громадсько-політична діяльність Андрія Ніковського (1885–1942 рр.)». У 2015 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.

У 2008–2010 рр. – завідувач відділу «Іван Франко і Київ» Музею видатних діячів української культури. З 2010 по 2015 рр. обіймав посаду заступника директора Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства.

Упродовж 2007–2011 рр. викладав курс «Історія держави і права України» в Економіко-правовому інституті Київського національного лінгвістичного університету.

В Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України працює з жовтня 2015 року – на посаді наукового співробітника, а з червня 2017 року – старшого наукового співробітника відділу соціально-політичної історії.

Брав участь у виконанні низки науково-дослідних тем, зокрема: «Політична наука в Україні» (2015), «Регіональні політичні режими в Україні: підстави формування, специфіка функціонування, особливості трансформації» (2016–2018), «Політичний процес в АР Крим: особливості, суперечності, прорахунки» (2016), «Суспільні інтереси в Україні: груповий вимір, зміст, шляхи узгодження» (2016), «Виклики й інтеграційні перспективи України в контексті російської агресії в Криму та Донбасі: аналіз оцінок зарубіжних аналітиків і експертів» (2017), «Регіональна політична еліта в Україні: цінності, ідентичності, політична поведінка» (2019–2021), «Політичне поле України в ситуації суспільної кризи: влада, опозиція, політичні партії, громадські організації» (2020).

Член редакційних колегій збірника наукових праць «Студії з архівної справи та документознавства» та археографічного щорічника «Пам’ятки».

Автор понад 70 наукових праць з проблем політології, історії України, біографістики, архівної справи та документознавства.

Коло наукових інтересів: сучасні політичні процеси в Україні, політична еліта/регіональна політична еліта, регіональна політика, політичні аспекти функціонування місцевого самоврядування в Україні, історія політичних партій і громадських організацій, біографістика. 

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль науковця на Google Scholar

Профіль ORCID