Подольський Анатолій Юхимович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки, керівник центру єврейської історії і культури, директор наукової та освітньої громадської організації Український центр вивчення історії Голокосту (www.holocaust.kiev.ua)

Працює в Інституті з 1 липня 1993 року

Народився у 1968 році в м. Києві. Навчався, працював, служив в армії, потім знову працював. У 1993 році закінчив на відмінно історичний факультет Київського педінституту ім. А.Горького (тепер Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова). І з цього ж 1993 року працює науковим співробітником відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. В 1996 році захистив кандидатську дисертацію – вперше в Україні з історії Голокосту на українських землях (“Нацистський геноцид щодо євреїв України 1941-1944”). Автор більше 70 публікацій, присвячених питанням єврейської історії і історії Голокосту. Учасник багатьох міжнародних конференцій і семінарів з єврейських студій в Україні, Росії, Ізраїлі, Великобританії, Польщі, Білорусі, Німеччині, Молдові, США.

Педагогічна діяльність почалася у 1989 році. За ці роки А. Подольський викладав у різних навчальних закладах України (школи, коледжі, університет) курси загальної історії, історії України, історії єврейського народу, історії Голокосту.

У 2000 – 2001 році працював у Дніпропетровську за запрошенням місцевого відділення Американського єврейського розподільного комітету “Джойнт”, де очолював роботу першого в Україні науково-просвітницького центру з вивчення історії Голокосту – “Ткума”.

З березня 2002 року за підтримки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України і Фонду розвитку єврейських громад у Росії і Україні (JCDF, New-York) відкрив наукову та освітню громадську організацію: Український центр вивчення історії Голокосту.
Сфера наукових інтересів:

 • історія єврейського народу;
 • історія євреїв України ХХ століття;
 • історія Голокосту;
 • порівняльні дослідження історії геноцидів ХХ століття.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

 

Розділи в колективних монографіях:

 1. Преподавание истории Холокоста в Украине и мировой опыт: методология, концепция, подходы//Євреї в Україні. – К.: Інститут національних відносин і політології НАН України, 1997. – С. 227-238 (1,0 обл.-вид.арк)
 2. Дослідження з історії Голокосту в сучасній українській історіографії: нові підходи// Катастрофа і опір українського єврейства. – К.: Інститут національних відносин і політології НАН України, 1999. – С. 26-38 (1,0 обл.-вид.арк)
 3. Катастрофа європейського єврейства: релігійний аспект// Катастрофа і опір українського єврейства. – К.: Інститут національних відносин і політології НАН України, 1999. – С. 278-286 (0,7 обл.-вид.арк)
 4. Формування моделей історичної пам’яті про Голокост в українському соціумі: проблеми та перспективи // Єврейська громадсько-політична думка XX – початку XXI сторіччя в Україні. К.: ІПіЕНД ім.І.Ф. Кураса НАН України, 2011. С. 345-362 (1,0 обл.-вид.арк)
 5. Сучасні вітчизняні та зарубіжні підходи до проблематики Голокосту на теренах України// Єврейська національна спільнота в контексті інтеграції українського суспільства. – К.: ІПіЕНД ім.І.Ф. Кураса НАН України., 2014. – С. 287-303 (1,0 обл.-вид.арк)
 6. Пам’ять про жертви Голокосту – як один з чинників єврейської ідентичності в Україні// Єврейська національна спільнота в контексті інтеграції українського суспільства. – К.: ІПіЕНД ім.І.Ф. Кураса НАН України., 2014. – С. 344-361 (0,5 обл.-вид.арк)

 

Підручники, навчальні посібники

 1. Тести з Всесвітньої історії для 10-11 кл. – К.: Magistr-S, 1997. – 81с. (3,0 обл.-вид.арк., співавтор В. Сотніченко)
 2. Голокост євреїв в Україні// Україна у Другій світовій війні. Хрестоматія для студентів. – К.: 1997. – С. 139-145 (0,5 обл.-вид.арк)
 3. Уроки минулого. Історія Голокосту в Україні. Навчальний посібник. – К.: Видавництво «Сфера», 2007. – 100 с. (6,     1 обл.-вид.арк)
 4. «Тільки тут я відчув себе людиною…». Історичні та методичні матеріали до документального фільму «З Галичини до Ааргау». – К.:Український центр вивчення історії Голокосту, 2015.–92 с. (5,5 обл.-вид.арк)
 5. Вшанування  пам’яті про Голокост в Україні: загальний контекст та сучасний стан//Історія Голокосту: освіта та пам’ять. Посібник для вчителя. – К.: Український центр вивчення історії Голокосту, 2012. – С. 55-69 (1,3 обл.-вид.арк)

Брошури

 1. Геноцид еврейского населения в Среднем Поднепровье во время нацистской оккупации 1941-1944. – М.: Препринт ОЕН, 1996. – 25с. (1,0 уч.-изд.л)

 

 

 

 

Вибрані статті

 1. Євреї Поділля під час нацистської окупації. // Єврейська історія та культура в країнах Східної Європи. Збірник наукових праць. – К.,  2000.
 2. Дослідження з юдаїки в сучасній Україні // Еврейская мысль сквозь века. Сборник научных трудов. – Днепропетровск, 2000.
 3. Директорія УНР і єврейський чинник в підручниках України та Ізраїлю //                  Ж-л “Історія в школі”. – № 1. – 2000.
 4. Дослідження історії Голокосту в Україні: нові підходи. // Запорожские еврейские чтения. – Выпуск № 4. – 2000.
 5. До проблеми формування міжетнічної толерантності. – Еврейская мысль и цивилизация. Сборник статей. – Днепропетровск, 2001.
 6. Основні напрями роботи та огляд праць Відділу єврейської історії і культури (1992-2001). // Етнополітологія в Україні. Становлення. Що далі? Збірник наукових праць. – К.: ІПіЕНД, 2002.
 7. Етнополітичні дослідження в контексті вивчення історії // Історія в школі. –   № 11. – 1998. (вийшов друком у січні 1999 р.)
 8. Місце єврейської освіти в полікультурному просторі України // Етнічна історія народів Європи. Збірник наукових праць. – К., 1999.
 9. Євреї Середнього Подніпров’я в період німецької окупації // Черкащина в новітній історії української нації та держави. Збірник наукових праць – К., 1999.
 10. Історія єврейської освіти в Україні: досвід і перспективи. // Полікультурна освіта в Україні. – К., 1999.
 11. Проблеми викладання історії Голокосту в Україні // Regio, Budapest. – 2003.
 12. Исследования по истории ШОА в современной Украине. // Jews in Eastem Europe. – Jerusalem, 2003.
 13. Жертвы ненависти. История Холокоста на территории СССР // Науково-педагогічний Бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту “Голокост і сучасність”, № 7. – К., 2003.
 14. Анна Франк. Урок історії // Науково-педагогічний Бюлетень УЦВІГ “Голокост і сучасність”, № 8. – К., 2003.
 15. Проблеми вивчення колаборації в Україні та Латвії: спроба компаративного аналізу // Науково-педагогічний Бюлетень УЦВІГ “Голокост і сучасність”,             № 11. – К., 2003.
 16. Преподавание истории Холокоста на постсоветском пространстве: проблемы и перспективы // Евреи Евразии. – К., 2004.
 17. Євреї України в роки Другої світової війни // Історія євреїв України (навч.посібник). – К., 2004.
 18. Педагогическое направление в деятельности Украинского центра изучения истории Холокоста // Новая еврейская школа. – К., 2004.
 19. Катастрофа українського єврейства. Вступительная статья // Гитлеровская пропаганда юдофоби в прокламациях и карикатурах. – К., 2005.
 20. Тема Голокосту в сучасній українській історіографії: проблеми наукових досліджень та інтерпретацій// Друга світова війна і доля народів України. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції – Київ, 2005. – С. 32-33.
 21. Історія Голокосту як навчання гідності та демократії // Виховуємо громадянина і людину. Методичний посібник для викладачів історії.  – Львів, 2006. – С. 45-49.
 22. Дослідження проблем антисемітської пропаганди в пресі окупаційного періоду в українській історіографії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень – 2006. – Випуск 31. – С. 7-14.
 23. Проблема коллаборации на Украине в период Холокоста: некоторые аспекты исследования и историографии // Друга світова війна і доля народів України. Матеріали 2-ї Всеукраїнської наукової конференції – Київ, 2007. – С. 381-392.
 24. Der widerwillige Blick zuruck Der Holocaust in der ukrainischen Erinnerung (Політика пам’яті про Голокост в сучасній Україні, німецькою мовою) // Osteuropa. – № 8, 2008. – С. 445-454.
 25. Актуальність та стан викладання історії Голокосту в сучасній Україні // Історія. Філософія. Релігія». –  № 1, 2008.
 26. Историография истории Холокоста в Украине // Энциклопедия по истории Холокоста на территории СССР. –  Москва, “Роспен”, 2009. – С. 363-364.
 27. Українське суспільство і пам’ять про Голокост // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі. – № 1 (5), 2009. – С. 47-59.
 28. Становлення сучасних наукових студій з проблематики злочинів тоталітарних режимів в Україні: спроби осмислення // Сучасна українська політика. – Київ : Центр соціальних комунікацій. – № 28. – 2013. – С.251-262.
 29. Історія Голокосту в Україні: історія, свідчення, увічнення. Спроба осмислення сучасної історіографії питання // Наукові записки ІПіЕНД                ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ. – № 4 (66).  – 2013. – С. 310-321.
 30. Єврейські жінки України у період Голокосту і нацистської окупації (1941-1944 рр.): спроба дослідження трагічної долі // Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні : Гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства : Зб. наук. статей / за наук. ред. Гелінади Грінченко, Катерини Кобченко, Оксани Кісь. – Київ: ТОВ “Арт-книга”, 2015. – С. 219-233.