Результати моніторингу якості вищої освіти у 2021 р.

Результати моніторингу якості вищої освіти в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України у 2021 р.

(опитування тривало з 24 по 30 жовтня 2021 р.)

Опитування здобувачів вищої освіти щодо забезпечення якості освіти

Опитування здобувачів вищої освіти щодо вибору навчальних дисциплін

Опитування здобувачів вищої освіти щодо навчання та викладання за освітньо-науковою програмою

Опитування здобувачів вищої освіти щодо удосконалення освітньо-наукової програми (ОНП)

Опитування здобувачів вищої освіти щодо академічної доброчесності

Опитування здобувачів вищої освіти щодо вирішення конфліктних ситуацій

Опитування роботодівців

Опитування випускників щодо підвищення якості ОНП

Опитування наукових працівників щодо форми організації освітнього процесу

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання “Методології наукових досліджень” (д.політ.н., проф. Кармазіна М.С.)

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання “Теорія і практика політичного процесу” (д.політ.н., проф. Зеленько Г.І.)

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання “Політичні ідеології і політична культура” (д.філос.н., ст.н.с. Самчук З.Ф.)

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання “Історія політичних вчень ХІХ – початку ХХІ ст.” (д.і.н., проф. Бевз Т.А.)

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання “Політична система суспільства” (к.політ.н., ст.н.с. Балабан Р.В.)

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання “Політична конфліктологія” (д.політ.н., проф. Зеленько Г.І.)

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання “Етнополітологія” (д.і.н., проф. Майборода О.М.)

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання курсу “Політична міфологія” (д.політ.н., проф. Шайгородський Ю.Ж.)

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання курсу “Політичні комунікації” (к.політ.н., ст.н.с. Ковалевський В.О.)

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання курсу “Етносоціальний склад сучасного українського суспільства” (д.і.н., проф. Майборода О.М.)