Моніторинг якості вищої освіти

Шановні учасники освітнього процесу! Запрошуємо вас пройти анкетування з метою покращення якості освітнього процесу. Період проведення анкетування: 24-30 жовтня 2021 р.

Анкетування анонімне.

Форми:

1.1. Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання окремої дисципліни – “Методологія наукових досліджень”

1.2. Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання окремої дисципліни – “Теорія і практика політичного процесу”

1.3. Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання окремої дисципліни – “Політичні ідеології і політична культура”

1.4. Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання окремої дисципліни – “Історія політичних вчень ХІХ – початку ХХІ ст.”

1.5. Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання окремої дисципліни – “Політична система суспільства”

1.6. Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання окремої дисципліни – “Політична конфліктологія”

1.7. Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання окремої дисципліни – “Етнополітологія”

1.8. Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання окремої дисципліни – “Політична міфологія”

1.9. Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання окремої дисципліни – “Політичні комунікації”

1.10. Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання окремої дисципліни – “Етносоціальний склад сучасного українського суспільства”

 

2. Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо забезпечення якості освіти 

 

3. Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо вибору навчальних дисциплін

 

4. Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо навчання та викладання за освітньо-науковою програмою

 

5. Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо удосконалення освітньо-наукової програми (ОНП) 

 

6. Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо академічної доброчесності 

 

7. Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо вирішення конфліктних ситуацій

 

8. Анкета роботодавця 

 

9. Анкета опитування випускників щодо підвищення якості ОНП

 

10. Анкета для опитування наукових працівників щодо форми організації освітнього процесу