Договір про співпрацю між Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України та Громадською організацією «Рада національних спільнот України»

В рамках Круглого столу, присвяченого Міжнародному дню рідної мови, відбулося підписання Договору про співпрацю між Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України та ГО «Рада національних спільнот України». Договір підписали заступник директора Інституту, доктор історичних наук, професор О.М. Майборода та Голова Ради національних спільнот України А.Д. Аванесян.


А.Д. Аванесян та О.М. Майборода обмінюються примірниками Договору

Метою Договору є співпраця і консолідація зусиль Сторін, спрямованих на гармонізацію міжнаціональних відносин, збереження міжнаціональної злагоди в суспільстві, консолідацію та розвиток української громадянської нації, її культури і традицій, збереження й розвиток культурної, мовної, етнічної та релігійної самобутності корінних народів та національних меншин України.

Серед головних напрямів співпраці Сторін є:

  • Розроблення спільних пропозицій, рекомендацій, експертних висновків щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів, цільових і комплексних державних програм і планів з питань етнонаціональної політики України, міжнаціональних відносин, забезпечення прав корінних народів і національних меншин України, мінімізації етнічних конфліктів і протиріч.
  • Проведення спільних досліджень стану етнонаціональних відносин на загальноукраїнському, регіональному та місцевому рівнях, здійснення моніторингу етнополітичних процесів у регіонах та напрацювання пропозицій щодо способів відвернення й розв’язання імовірних конфліктогенних ситуацій.
  • Розроблення та реалізація спільних дослідницьких проектів з питань історії, освіти і культури, етнічної, мовної, культурної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України з метою їх популяризації, подолання негативних стереотипів та міфів щодо регіональних, етнокультурних та інших самобутніх груп населення України та осіб, які належать до них.
  • Здійснення спільних заходів з метою реалізації всеукраїнських, регіональних і місцевих програм розвитку міжкультурного діалогу і просвітництва, поширення через системи дошкільного виховання та освіти, засобами масової інформації, а також іншими комунікативними ресурсами знань про історію, культуру і релігію всіх самобутніх груп населення України для їх взаємопізнання і порозуміння, формування в суспільстві атмосфери терпимості, поваги до цінностей, толерантності й співпраці осіб та груп, що відрізняються етн