ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО З ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИМ ДЕРЖАВНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

 

22 грудня 2022 року, під час засідання вченої ради Інституту, відбулося підписання Договору про співробітництво між Центральноукраїнським державним університетом імені Володимира Винниченка та Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Предметом Договору стало поєднання зусиль установ для спільної діяльності у науковій, освітній та суспільній сферах за такими напрямками:

  • обмін науковою інформацією, матеріалами міжнародних та всеукраїнських конференцій, монографічною літературою та фаховими публікаціями, а також спеціальними комп’ютерними програмами;
  • участь у розробці спільних науково-дослідних програм, роботі наукових конференцій та симпозіумів;
  • підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів;

Підписання Договору

  • рецензування наукової та науково-педагогічної продукції, науково- методичних розробок на запит сторін;
  • створення умов публікації наукової продукції у межах планів науково-дослідної роботи та видавничих можливостей Сторін; надання можливості працевлаштування за наявності вакантних місць та виконання умов конкурсного відбору.

Олег Рафальський та Євген Соболь обмінюються примірниками Договору

Від імені Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Договір підписав директор Олег Рафальський, з боку Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка – ректор Євген Соболь.