ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРОЕКТ «УСНИЙ АРХІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ГУЛАГУ»

29 травня 2012 року в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса відбулася презентація проекту «Усний архів європейського ГУЛАГу».

Цей проект було проведено співробітниками Центру російських, кавказьких і центральноєвропейських досліджень, що в Парижі. Проект представляли директор центру, відомий французький історик і демограф, професор Ален Блюм, а також його співробітниці Катрін Гусєфф і Марта Кравері.

Проект має дві основні мети. Перша полягає у створенні колекції інтерв’ю із жертвами комуністичних репресій на території Латвії, Естонії, Литви, України, Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини, Румунії. У цьому сенсі поняття «ГУЛАГ» використовують фігурально, під ним розуміють не лише систему таборів в СРСР, а й такі форми репресій, як депортації і спецпоселення.

Наступною метою проекту є пошук спільних рис і відмінностей у цьому трагічному досвіді. Особливу увагу було приділено таким малодослідженим питанням, як траєкторія переміщення жертв репресій, а також процесу повернення з ГУЛАГу й дальшому життю колишніх жертв.

Було записано 165 інтерв’ю не лише в згаданих країнах, а й у Німеччині, Італії, Франції, а також у деяких районах Росії й Казахстану, в яких залишилися жити після звільнення жертви репресій.

У рамках проекту було зібрано візуальні матеріали, зокрема відеоматеріали, і все це було використано у створенні своєрідного віртуального музею європейської пам’яті ГУЛАГу.