ДИСКУСІЯ ПРО УКРАЇНУ В УНІВЕРСИТЕТІ САНКТ-ҐАЛЕНА

21 листопада провідний науковий співробітник відділу етнополітології Микола Рябчук узяв участь у подіумній дискусії “Регіоналізм в Україні та конфлікт на Донбасі” в університеті міста Санкт-Ґален, Швейцарія. Полемізуючи з колегами з приводу поширеної метафори “двох Україн”, д-р Рябчук підкреслив, що її в жодному разі не слід розуміти буквально, як певну географічну чи геополітичну реальність. Радше – йдеться про два різні національні проекти і, відповідно, два типи української ідентичності, на яких ті проекти ґрунтуються.  Жоден із них, однак, не є суто “східним” чи суто “західним”, хоча кожен має різну підтримку, залежно від регіону. Ця залежність – корелятивного, а не каузального типу; вона ймовірнісна, а не детерміністична. Саме “м’який”, неконфронтаційний характер міжрегіональних відмінностей робить Україну відносно стабільною й відкриває добрі можливості для національної інтеграції на основі спільної громадянської ідентичності.