ЗАВЕРШУЄТЬСЯ ФОРМУВАННЯ ЧЕРГОВОГО ВИПУСКУ ЖУРНАЛУ „ПОЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ”

 

До 14 березня 2023 року приймаються рукописи статей для публікації в черговому номері журналу „Політичні дослідження” (№ 1 (5)’ 2023).

Засновник видання – Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

 

Тематичне спрямування журналу представлене такими рубриками:

  • Теорія та історія політичної науки. Політична філософія.
  • Політичні інститути та процеси. Політична соціологія.
  • Політична культура та ідеологія. Політична психологія.
  • Проблеми світового політичного розвитку. Основи національної безпеки держави.
  • Етнополітологія та етнодержавознавство.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія „Б”) з політичних наук за спеціальністю 052 – „політологія” (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.04.2022 р. № 320).

Статті публікуються на безоплатній основі.

Інформація для авторів. Вимоги до рукописів статей.

Основи редакційної політики журналу

Електронна адреса редакції: editor_ipiend@ukr.net