ХХІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНОЗНАВСТВО В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ, НАУКИ, ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ».

20 жовтня 2020 р. у стінах Науково-дослідного інституту  українознавства відбулася ХХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українознавство в системі національної освіти, науки, гуманітарної політики держави».

У роботі наукового заходу активну участь взяли співробітники  Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України

З доповідями на пленарному засіданні виступили: доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Тетяна Бевз («Українська ідентичність і національна безпека у викликах сьогодення») та доктор політичних наук, провідний науковий співробітник В’ячеслав Яремчук («До проблеми формування та трансформації ідентичностей та цінностей регіональної політичної еліти України (на прикладі Івано-Франківської області)».

Тетяна Бевз

 

В’ячеслав Яремчук

У рамках секційних засідань з доповіддю «Становлення регіональної політичної еліти Вінниччини (1991–2019 рр.)» виступив кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Микола Горбатюк

Основні положення виступу «Регіональна політична еліта Львівщини: особливості становлення (1990–2019 рр.)» під час дискусії представила кандидат  політичних  наук, науковий співробітник  Аліна Ясінська.

По завершенні роботи секцій учасники підвели підсумки конференції й розробили та ухвалили Резолюцію щодо стану українознавства та гуманітарної освіти і науки в Україні зі зверненням до органів державної влади та наукового співтовариства.

Зліва направо: В’ячеслав Яремчук, Тетяна Бевз, Аліна Ясінська, Микола Горбатюк