КРУГЛИЙ СТІЛ «ІВАН ЛИСЯК-РУДНИЦЬКИЙ: СПАДЩИНА, ВПЛИВИ, АКТУАЛЬНІСТЬ»

У стінах Інституту історії України НАН України 19 листопада відбувся «круглий стіл» присвячений 100-річчю від дня народження видатного українського історика Івана Лисяка-Рудницького. Захід відзначився своїм міждисциплінарним характером: участь у ньому брали історики, філософи, політологи та фізики. Поважним представництвом в особі директора Олега Рафальського, заступника директора Олександра Майбороди і головного наукового співробітника Юрія Шаповала відзначився під час наукового зібрання й наш Інститут.

З вітальним словом до присутніх виступили директор Інституту історії України НАН України академік НАН України Валерій Смолій та директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України  член-кореспондент НАН України Олег Рафальський.

Зліва направо: Є. Бистрицький, О. Майборода, О. Рафальський, В. Смолій 

Присутні мали змогу почути наукові доповіді:

«Поняття національної ідентичності у світлі вчення І. Лисяка-Рудницького» (доктор філософських наук , професор, завідувач відділу Інституту філософії НАН України Є. Бистрицький);

Доповідає Євген Бистрицький

«Іван Лисяк-Рудницький: історик між потребами дня і вічності» (доктор фізико-математичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України М. Стріха);

Максим Стріха

«Ставлення І. Лисяка-Рудницького до радянської системи у парадигмі теорії конвергенції» (член-кореспондент НАН України, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України О. Майборода)

Олександр Майборода

«І. Лисяк-Рудницький про узагальнені риси просопографічного портрету українських радянських істориків» (член-кореспондент НАПН України, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу Інституту історії України НАН України О. Удод);

Олександр Удод

«Іван Лисяк-Рудницький  про феномен радянської України» (доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Ю. Шаповал);

Юрій Шаповал (у центрі)

«Постать М. Драгоманова у науковій спадщині І. Лисяка-Рудницького» (доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України О. Ясь)

 «Постать В. Липинського у науковій творчості І. Лисяка-Рудницького» (доктор історичних наук, завідувач відділу Інституту української археографії і джерелознавства ім.  М.С. Грушевського НАН України І. Гирич);

Олексій Ясь (ліворуч) та Ігор Гирич (у центрі)

«Оцінка І. Лисяком-Рудницьким політичної діяльності В. Винниченка у добу українських визвольних змагань» (доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України С. Кульчицький).

Станіслав Кульчицький

Після конференції відбувся допрем’єрний показ документального фільму «Іван Лисяк-Рудницький: історія інтелектуала». Зі словом виступив режисер, співавтор сценарію І. Шатохіна та співавтор і ведучий Ю. Шаповал.

Учасники «круглого столу»