КРУГЛИЙ СТІЛ: „НОВЕ ПОКОЛІННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИКУМУ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПОВОЄННИХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ”

15 листопада 2022 року відбувся круглий стіл на тему Нове покоління українського політикуму в умовах війни та повоєнних суспільних трансформацій”.

Науковий захід організовано Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України та Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України в межах „Програми спільної діяльності Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України на 2020–2022 роки”.

З вітальним словом до учасників круглого столу звернулися директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, кандидат психологічних наук, член-кореспондент НАПН України Микола Слюсаревський та заступник директора з наукової роботи Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, доктор політичних наук, професор Юрій Шайгородський.

Учасники науково заходу прослухали доповіді  головного наукового співробітника відділу політичної культури та ідеології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, доктора філософських наук  Зореслава СамчукаЕфективна політична еліта як передумова повоєнних суспільних трансформацій” та головного наукового співробітника лабораторії психології мас і спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, доктора психологічних наук, професора Вадима ВасютинськогоСоціально-політичні суб’єкти в оцінках української молоді в умовах воєнного часу”.

Під час засідання круглого столу

Для обговорення учасникам круглого столу було запропоновано низку питань. Серед них:

  • Індикатори зміни політичних поколінь в Україні.
  • Політико-психологічний портрет нового покоління українського політикуму.
  • Зміна політичних поколінь в Україні й світі: синхронізовані чи асинхронні процеси?
  • Масова свідомість і зміна політичних поколінь: причинно-наслідкові зв’язки.
  • Російсько-українська війна в контексті поколінного конфлікту національних політичних еліт
  • Чи можливо уникнути реставрації олігархії в українській політиці у повоєнний час?
  • Громадянське суспільство як середовище формування нової політичної еліти

Учасники круглого столу взяли активну участь в обговоренні доповідей та питань, пов’язаних з оцінкою сучасного стану суспільно-політичного розвитку. Широке коло проблем цього розвитку висвітлено у виступах доктора політичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України Галини Зеленько, доктора психологічних наук, професора Павла Горностая, доктора історичних наук, професора Тетяни Бевз, голови Центру розвитку української культури та самоорганізації Тараса Плахтія, кандидата історичних наук Миколи Горбатюка, кандидата психологічних наук Світлани Чуніхіної, кандидата історичних наук Олексія Ляшенка, доктора психологічних наук Наталії  Довгань, кандидата політичних наук Оксани Зорич.

 

Учасники дискусії

Участь в роботі круглого столу взяли співробітники Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України доктор історичних наук В’ячеслав Яремчук, кандидат філософських наук Олександр Чорний, кандидат педагогічних наук Валерій Мачуський, науковці Інституту соціальної та політичної психології НАПН України,  представники інститутів громадянського суспільства.

Модерували дискусію доктор психологічних наук, старший дослідник Ірина Губеладзе та  доктор політичних наук, професор Юрій Шайгородський.

Програма круглого столу