Круглий стіл, присвячений Міжнародному дню рідної мови

21 лютого 2018 р. в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України відбувся організований Радою національних спільнот України Круглий стіл, присвячений Міжнародному дню рідної мови та підведенню підсумків Всеукраїнського конкурсу «Квітни мово – зірнице слово».

У роботі Круглого столу взяли участь відповідальні представники міністерств і відомств, науковці академічних установ, викладачі освітніх закладів, творчих спілок, громадських об’єднань національних спільнот України, інші зацікавлені особи.

З вітальним словом до учасників Круглого столу звернулися Голова Ради національних спільнот України А.Д.Аванесян, заступник директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України, доктор історичних наук, професор О.М.Майборода, віце-президент Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор А.А.Попок, заступник директора департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України М.Є.Подюк, директор Центрального державного архіву громадських об’єднань України О.В.Бажан.


А.Д. Аванесян (ліворуч) та О.М. Майборода (праворуч)

З особливою увагою і зацікавленістю учасниками Круглого столу були заслухані виступи заступника Голови Громадської ради з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України Ю.Є.Решетнікова, начальника відділу міжнародного співробітництва, наукового та навчально-методичного забезпечення освітніх потреб національних меншин Інституту модернізації освіти Т.І.Пилипенко, члена Національної спілки журналістів України, письменника, громадського діяча Т.А.Кінька, першого заступника Голови Ради національних спільнот України, Голови правління ГО «Всеукраїнська асамблея татар» Е.Х.Валеєва.

Учасники Круглого столу підкреслили вагомий внесок представників національних спільнот у творення Української держави, єдності української громадянської нації, збереження і примноження її історичної, культурної і духовної спадщини. Акцентували увагу на подальшій активній праці з метою збереження міжнаціональної злагоди в суспільстві, розвитку культурної, мовної, етнічної та релігійної самобутності корінних народів і національних спільнот України. Учасники Круглого столу висловили одностайність в оцінці ролі української мови як важливого чинника державотворення, консолідації українського суспільства, її обов’язковості як державної для всіх громадян та визначили високою метою вживати необхідних заходів для її вивчення і поширення серед представників етнічних спільнот – громадян України.


Учасники Круглого столу