„КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА: ЗБЕРЕЖЕННЯ, ДОСТУП, ВИКОРИСТАННЯ”

Головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, доктор історичних наук, професор Тетяна Бевз взяла участь у III Міжнародній науковій онлайн-конференції „Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання”. Конференція відбулася 21–22 квітня 2021 року. Організатором наукового заходу був Національний авіаційний університет за участі Центрального державного електронного архіву України, Литовського державного нового архіву та Каунаського регіонального державного архіву (Литовська Республіка). У роботі конференції взяли участь 86 науковців з України, Литовської Республіки, Чеської Республіки. Основна увага учасників приділялася висвітленню діяльності архівних, музейних та бібліотечних установ у справі збереження, використання та доступу до історико-культурної спадщини.

Під час конференції

У своїй доповіді „Проблема актуалізації історичної пам’яті у контексті політичного впливу регіональних еліт” Тетяна Бевз наголосила на тому, що історична пам’ять не лише формує картину минулого, а й конструює сенси сучасності. В Україні, наголосила доповідачка, політика пам’яті виступає символічним ресурсом не лише загальнонаціональних, але й регіональних еліт, які, з одного боку, „можуть створювати сприятливий ґрунт для зростання множинних та взаємодоповнювальних ідентичностей”, а з другого – „здатні стимулювати зростання полярних і конфліктних ідентичностей”.

Тетяна Бевз

Підсумовуючи, доповідачка наголосила, що, зважаючи на те, що історичне минуле стає ідеологічним сьогоденням, українське суспільство потребує зваженої державної політики національної пам’яті як на загальнонаціональному, так і на регіональному рівнях.