МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ „УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ ТРИДЦЯТИЛІТНЬОГО КОНСТРУЮВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ У ПОСТКОМУНІСТИЧНІЙ ЄВРОПІ”

З нагоди виходу колективної монографії „Meandering in Transition. Thirty Years of Reforms and Identity in Post-Communist Europe” („Заплутані трансформації. Тридцять років реформ та ідентичнісних змін у посткомуністичній Європі”, за ред. Остапа Кушніра та Олександра Панкеєва) Канадський інститут українських студій (КІУС) організував дводенну міжнародну конференцію „Ukraine in the Context of Thirty Years of Identity-Building in Post-Communist Europe” („Україна в контексті тридцятилітнього конструювання ідентичностей у посткомуністичній Європі”, Едмонтон, 29–30.11.2021), на якій запропонував дослідникам продовжити обговорення порушених у книзі питань.

Микола Рябчук, провідний науковий співробітник відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України – автор вступної статті до монографії, виступив з доповіддю „Shifting the wall further east: What remains of ‘Eastern Europe’ thirty years later?” („Пересування стіни далі на схід: що залишилося від «Східної Європи» по трьох десятиліттях?”). У ній науковець спробував концептуалізувати певні закономірності розвитку посткомуністичних держав за кардинально різними траєкторіями, стверджуючи, що, крім об’єктивних структурних чинників (насамперед – рівня вестернізації цих держав у докомуністичний період), істотну роль відігравали й суб’єктивні рішення внутрішніх, а деколи й зовнішніх політичних акторів.

Трансляція конференції доступна на Facebook-сторінці КІУС: