МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «”ЛЬВІВСЬКИЙ СОБОР” 1946 РОКУ: ІСТОРИЧНІ ОБСТАВИНИ ТА СУЧАСНІ ОЦІНКИ»

4 березня 2021 року відбулася міжнародна наукова конференція «”Львівський собор” 1946 року: історичні обставини та сучасні оцінки» організована Інститутом Історії Церкви Українського Католицького Університету з метою відзначення сумних рокових 75-ліття т. зв. “Львівського собору” (8–10 березня 1946 року), на якому було офіційно проголошено “возз’єднання” греко-католицької Галицької митрополії з Російською православною церквою.

На пленарних засіданнях конференції, у яких взяли участь провідні науковці з України, Польщі, Румунії, Словаччини, США, представники органів державної влади та церковних структур, дискутувалися питання форм і  методів репресивної політики радянської влади та її спецслужб, спрямованої на “ліквідацію” Української Греко-Католицької Церкви, етапи і зміст підпільної діяльності УГКЦ, уроки й завдання сучасної й майбутньої співпраці Церкви, держави й громадянського суспільства для подолання травм минулого та гармонізації сучасних міжконфесійних взаємин.

З доповіддю «УГКЦ як об’єкт повоєнної партійно-державної політики СРСР» виступив доктор політичних наук, завідувач відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Віктор Войналович. В експертній дискусії взяв участь доктор філософських наук, головний науковий співробітник відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Віктор Єленський.