Міжнародна наукова конференція «Українська нація у боротьбі за збереження ідентичності й відродження державності (1917-2017 рр.). До 100-річчя УНР»

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, Інститут історії України НАН України та Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 19 жовтня 2017 р.провели Міжнародну наукову конференцію«Українська нація у боротьбі за збереження ідентичності й відродження державності (1917–2017 рр.). До 100-річчя УНР». У роботі конференції взяли участь науковці з Києва, Дніпра, Харкова, Вінниці.

У сучасних умовах пошуку шляхів прогресивного розвитку Української Держави значної ваги набувають історичні аргументи, уроки досвіду минулого, передусім, такого справді переломного етапу, як 1917–1921 рр. Адже саме з цією добою пов’язує наші роки змістовна подібність – у пошуках форм і засобів формування української державності, відчайдушних спробах зрушити з місця побудову цивілізованого громадянського суспільства, навіть у суперництві та суперечливості рушіїв суспільного прогресу.

Українська революція як явище, як суспільний феномен мала глибоке коріння, була викликана цілим ланцюгом історичних закономірностей і, по праву, займає своє місце серед визвольних процесів народів Європи і всього світу. Однак доводиться констатувати, що багато аспектів цього неординарного феномена досі не мають адекватного осмислення, що і зумовлює концентрацію додаткових дослідницьких зусиль на цьому напрямі.

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України представляли на конференції доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, заступник директора О.М. Майборода, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник відділу соціально-політичної історії Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Т. А. Бевз, доктор політичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу соціально-політичної історії В. Д. Яремчук, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу соціально-політичної історії М. В. Горбатюк та кандидат політичних наук, науковий співробітник відділу соціально-політичної історії А. Ю. Ясінська.


О. М. Майборода

З вітальним словом виступив заступник директора О. М. Майборода, який привітав учасників і наголосив на знаковості теми конференції, важливості вивчення та врахування досвіду державотворення та причин поразки української революції у сучасному державотворчому процесі. Акцентував увагу й на революції, яка почалася у 1989 р., а також на сучасних політичних процесах. Зокрема, на тому, що проросійські кола намагаються внести збурення в українське суспільство. О. М. Майборода побажав учасникам конференції плідної роботи,  творчого обговорення проблем та народження нових ідей та думок.

Першу доповідь «Феномен української революції на Наддніпрянщині та її вплив на становлення національно-регіональної державності в Західній Україні  ЗУНР (19181919 рр.)» виголосив доктор політичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу соціально-політичної історії В. Д. ЯремчукВін наголосив, щоособливістю формування національної ідеї в Західній Україні від початку ХІХ ст. став невід’ємний зв’язок домагання  утворення державного організму у складі Австрійської імперії із боротьбою за соборність усіх українських земель. Однак поєднання об’єктивних та суб’єктивних причин, пов’язаних з несприятливою міжнародною ситуацією, військовою інтервенцією більш потужних країн, різновекторним спрямуванням політичних лідерів, які стояли на чолі українського державотворення, не дозволило завершити цей процес створенням державного організму, наповнити його реальним змістом.


В.Д. Яремчук

На секційному засіданні з доповіддю «Революція Гідності через “окуляр” російськомовних Інтернет-ресурсів колишніх радянських республік Середньої Азії» виступила головний науковий співробітник відділу соціально-політичної історії Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Т. А. Бевз. У доповіді зазначалося, що Аналіз російськомовних Інтернет-ресурсів колишніх радянських республік Середньої Азії дає підстави стверджувати, що в експертному середовищі існує як позитивна, так і негативна оціночна конотація подій осені 2013 р. – зими 2014 р. в Україні. Переважна більшість експертів, по-перше, підтримує європейський вибір України; по-друге, Україну поважає за її бажання власного вибору, за право самим вирішувати свою долю, жити за власними нормами; по-третє поділяє прагнення позбутися тиску Російської Федерації, розірвати усі зв’язки (насамперед, відрив України від «русского мира»); по-четверте, події в Україні були застереженням і пересторогою для офіційної влади середньоазіатських республік. Разом з тим, експерти вказують на масовану пропагандистську кампанію з боку російської влади через ЗМК колишніх радянських республік Середньої Азії, обмеження доступу інформації для пересічних громадян та необ’єктивне висвітлення подій в Україні.


Т.А. Бевз

У дискусіях взяли участь кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу соціально-політичної історії М. В. Горбатюк та кандидат політичних наук, науковий співробітник відділу соціально-політичної історії А. Ю. Ясінська.


Зліва на право: М.В. Горбатюк, Т.А. Бевз, О.М. Майборода, В.Д. Яремчук, А.Ю. Ясінська